Майже кожне підприємство має транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Сьогодні поговоримо про особливості обліку таких витрат

Що включають до ТЗВ

Транспортно-заготівельні витрати є складовою частиною первісної вартості придбаних запасів, запасів, унесених до статутного капіталу підприємства та безоплатно одержаних запасів (п.п. 9, 11 і 12 П(С)БО 9 «Запаси»). Крім того, транспортно-заготівельні витрати формують і первісну вартість запасів, придбаних (отриманих) за товарообмінною операцією (див. лист Мінфіну від 14.04.2005 р. № 31-04200-30-25/6582).

Як зазначив Мінфін у листі від 27.02.2003 р. № 053-2920, транспортно-заготівельними витратами вважаються будь-які витрати підприємства, пов’язані з транспортуванням запасів від постачальників (станцій, причалів) до місця їх використання. А ось витрати на перевезення товару, які покладаються на продавця, продавець включає до витрат на збут.

Водночас згідно з абз. 5 п. 9 П(С)БО 9 транспортно-заготівельні витрати — це витрати на:

 • заготівлю запасів;
 • оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи;
 • транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.

Детальніший перелік витрат, які належать до транспортно-заготівельних, визначений у п. 20 Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 (даліМетодрекомендації № 373). До їх переліку входять:

 • витрати на утримання спеціальних прийомних пунктів, заготівельних контор і складів, створених у місцях заготівки;
 • транспортні витрати з усіма додатковими зборами, якщо ціна на запаси установлена з оплатою постачання франко-вагон станції відправлення;
 • витрати на протипожежну та сторожову охорону під час транспортування запасів;
 • витрати на страхування ризиків під час транспортування запасів;
 • витрати на оплату тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи, пов’язані з доставкою запасів на склади підприємства (крім оплати праці постійним складським працівникам, яка належить до витрат на утримання заводських складів і входить до адмінвитрат);
 • витрати на відрядження, пов’язані з безпосередньою заготівлею запасів і доставкою їх на склади підприємства з місць заготівлі (витрати на відрядження водіїв і вантажників цього підприємства на доставку вантажів від постачальників).

Зауважимо

До транспортно-заготівельних витрат НЕ належать:

 • витрати на відрядження, пов’язані з погодженням технічних умов на постачання матеріальних ресурсів і оформленням договорів. Останні входять до складу адмінвитрат (п. 20 Методрекомендацій № 373);
 • витрати на утримання відділів постачання й інших служб підприємства з аналогічними функціями (пп. 2.3 Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2, далі — Методрекомендації № 2).

Отже, зазначені витрати не входять до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, у якому вони були здійснені (установлені).

Облік і розподіл ТЗВ