Порядок розрахунку авансового внеску з податку на прибуток та заповнення додатка АВ до декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, ми вже розглянули у статті «Додаток АВ до декларації з прибутку: відображаємо авансовий внесок під час виплати дивідендів».
Проте наразі зосередимо увагу на дивідендах, виплачених фізособам. Чи треба їх відображати в додатку АВ, якщо авансовий внесок із податку на прибуток не сплачували?

Передусім нагадаємо:

дивіденди — платіж, який здійснює юридична особа, у т.ч. емітент корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів й інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухобліку.

З метою оподаткування до дивідендів прирівнюють також платіж у грошовій формі, який здійснює юридична особа на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (пп. 14.1.49 ПКУ).

Згідно з пп. 57.11.2 ПКУ емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Про правила розрахунку авансових внесків читайте у статті «Виплата дивідендів і сплата авансового внеску: правила, які потрібно знати».

Щоправда, дивідендний авансовий внесок НЕ сплачують у разі виплати дивідендів (пп. 57.11.3 ПКУ):

  • власникам корпоративних прав материнської компанії, що сплачують у межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, установленими пп. 57.11.2 ПКУ. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, і дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, та відображає їх у податковій звітності;
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачують дивіденди;
  • фізичним особам.