Наше підприємство — квартальний платник податку на прибуток, ведемо облік податкових різниць. У липні 2019 року ми вперше отримали процентну позику від пов’язаного з нами нерезидента на суттєву суму (призначена для поповнення обігових коштів, зокрема, для закупівлі товарів).
Сума боргу перевищує власний капітал підприємства більш ніж у 3,5 раза. Інших боргових зобов’язань перед пов’язаними нерезидентами не маємо.
Як правильно відкоригувати (збільшити) фінансовий результат на проценти, нараховані за позикою за липень-вересень та відобразити різницю в декларації з податку на прибуток за три квартали?

Для того аби з’ясувати, чи потрібно в такому випадку коригувати фінансовий результат до оподаткування (а якщо потрібно, то на яку суму), доведеться зробити певні розрахунки. Пояснімо.

Застосування податкової різниці щодо процентів за кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями, які виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, урегульовано п.п. 140.1–140.3 Податкового кодексу України (далі — ПКУ).

Згідно з п. 140.2 ПКУ для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами , перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ і компаній, що займаються лише лізинговою діяльністю, — більш ніж у 10 разів), «фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів».

 З метою застосування такої процентної різниці під борговими зобов’язаннями варто розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу й іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення (п. 140.1 ПКУ). Пов’язаність нерезидентів визначаємо згідно з визначенням пов’язаних осіб із пп. 14.1.159 ПКУ.

Тобто вам передусім треба переконатися, що підприємство підпадає під дію п. 140.2 ПКУ за співвідношенням боргових зобов’язань перед пов’язаними нерезидентами та власного капіталу підприємства.