Нові правила справляння туристичного збору призвели до потреби в новій формі звітності з турзбору. Але дещо передбачувано, що саме оновлення форми було проведено тільки згодом.

Нагадаємо: наказ Мінфіну від 08.05.2019 р. № 186 було оприлюднено лише 13.08.2019. Унаслідок цього звітність за І квартал та 1 півріччя довелося подавати за старою формою. Але вже за ІІІ квартал 2019 року звіт подаємо за оновленою формою, а крайній строк подання — 11 листопада 2019 року.

Власне про порядок і строки сплати турзбору читайте у статтях «Турзбір-2019: як застосовувати нові правила» та «Туристичний збір – 2019: нові ставки та порядок справляння».

А сьогодні ми розглянемо алгоритм заповнення нової декларації з туристичного збору.

Загальна частина декларації

№ рядка

Дані, які зазначають

Порядковий номер

Указуємо цифру кількості поданих декларацій за рік від 1 до 4.

Звітуючи за III квартал, необхідно ставити цифру 3.

Зверніть увагу: уточнюючу декларацію окремо не нумерують

1

Проставляємо позначку «V» залежно від типу декларації: звітна, звітна нова (під час виявлення помилки до звітної дати), уточнююча (під час виявлення помилки після звітної дати)

2.1

Зазначаємо податковий період. Якщо дека уточнююча, рядок залишаємо пустим

2.2

Заповнюємо за умови подання уточненки або з виправленою помилкою за минулий період шляхом подання поточної декларації

3–6

Указуємо необхідні дані податкового агента

7

Указуємо найменування органу ДПС, у якому податковий агент перебуває на обліку (див. роз’яснення ДФС у Хмельницькій області)

8.1

Зазначаємо суму з колонки 13 рядка 3 розділу І

8.2–8.5

Заповнюємо за умови виправлення помилок за минулі звітні періоди

9

Уносимо кількість додатків, які подають із декларацією.

Як правило, додатки не потрібні, але якщо об’єкти розташовані за різними адміністративно-територіальними одиницями, то за кожною необхідно заповнити окремий додаток

Отже, заповнення декларації розпочинаємо з додатка, який містить розрахунок податкових зобов’язань із туристичного збору (розділ І) та авансових внесків (розділ ІІ).

Останній розділ заповнюємо, якщо місцева рада встановлювала таку вимогу щодо сплати туристичного збору авансом.