Окрему фінзвітність філії складають, лише перебуваючи на окремому балансі. А ось ті філії, що не на окремому балансі (безбалансові), її, відповідно, не складають.
Тож, акцентуймо увагу на тонкощах формування фінзвітності філією

«Відокремлений» облік філії

Підприємство, що має філію, може виділяти її на окремий баланс. Відповідно — філія зобов’язана вести бухгалтерський облік, а показники її діяльності входять до фінансової звітності підприємства (ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік).

Певна річ, про прийняте рішення щодо виділення філії на окремий баланс роблять запис і в Наказі про облікову політику (п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635, даліМетодрекомендації № 635). Таку інформацію наводять і в Положенні про філію.

Аби можна було «з’єднати» обліки головного підприємство та філії для складання фінзвітності головним підприємством (яка включатиме у т.ч. результати філії), треба, щоб засади облікової політики в них збігалися. Тобто обрану підприємством облікову політику мають застосовувати всі філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи незалежно від їх місцезнаходження (п. 1.4 Методрекомендацій № 635).

Початок — у первинних документах

Первинні документи, складені філією чи на філію (тобто які стосуються операцій філії), уносять до окремих регістрів бухгалтерського обліку (відкритих саме для філії/відокремленого підрозділу) (п. 7 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Відображення на рахунках бухобліку