Підприємство придбало й установило за допомогою підрядної організації систему відеонагляду на будівельний майданчик. Строк використання — понад рік. Розцінюємо це як окремий об’єкт основних засобів.
До якої групи можна віднести систему відеонагляду в бухгалтерському та податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: Вважаємо, що систему відеонагляду можна класифікувати як обладнання (а це група 4 основних засобів). Однак у податківців інший підхід.

Тепер — детальніше.

Передусім зауважимо, що встановлення системи відеонагляду можна розглядати як:

1) поліпшення приміщення, у якому встановлюють таку систему (на вартість поліпшень збільшують первісну вартість об’єкта, який поліпшують);

2) самостійний окремий об’єкт основних засобів.

У такому разі, зважаючи на запитання, підприємство розглядає систему відеонагляду саме як окремий об’єкт основних засобів, а не як поліпшення.

До якої групи основних засобів можна віднести такий об’єкт?

Мусимо констатувати: на жаль, немає чітких правил для класифікації основних засобів за групами для цілей бухгалтерського та податкового обліку.

ПКУ містить лише низку визначень, які окреслюють основні засоби, що входять до груп 1–3 (будівлі, споруди, земельні ділянки). Для машин, обладнання, інвентаря, приладів тощо таких визначень немає. Тож, можна користуватися визначеннями з інших нормативних документів (див. п. 5.3 ПКУ). Це, зокрема, зазначають і контролери в листі ДПАУ в Дніпропетровській області від 29.09.2011 р. № 28676/10/15-124.

Пропонуємо ознайомитися з визначеннями, викладеними в інших нормативних актах.

Машина — комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи, пов’язаної з процесом виробництва, транспортування, перетворення енергії або інформації.

(пп. 2.2.8 Положення про технічне обслуговування обладнання підприємств гірничо-металургійного комплексу, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 15.06.2004 р. № 285, даліПоложення № 285)

Обладнання — будь-яка апаратура або стаціонарна установка.

(пп. 14 п. 6 постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» від 16.12.2015 р. № 1077)

Стаціонарна установка — особливе поєднання декількох видів апаратури, а в деяких випадках — також інших пристроїв, які складені, змонтовані та призначені для постійного використання в заздалегідь визначеному місці.

(пп. 18 п. 6 Постанови № 1077)

Інструменти — технологічне оснащення, призначене для впливу на предмет праці з метою зміни його стану

(пп. 2.2.19 Положення № 285)

Зазвичай під інструментом прийнято вважати нестаціонарне (переносне, ручне) знаряддя праці.

Як бачимо, у нормативних документах надано доволі детальні визначення машин, обладнання, інструментів тощо.