Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення про касові операції), передбачено низку особливостей, пов’язаних з оприбуткуванням, використанням і здаванням готівки відокремленими підрозділами підприємства (далі — ВП). Про них сьогодні й поговоримо

Передусім зауважимо, що Положення про касові операції оперує терміном «відокремлений підрозділ», що охоплює як філії, представництва, відділення, так і інші стаціонарні чи пересувні структурні підрозділи, де реалізують товари, надають послуги та здійснюють розрахункові операції (див. пп. 2 п. 3 Положення про касові операції). Тому якщо у вашому ВП проводять готівкові розрахунки, слід брати до уваги низку обов’язкових вимог, про які, власне, зараз і розповімо.

Оприбуткування готівки

Як передбачено п. 12 Положення про касові операції, кожне підприємство має обов’язково розробити й затвердити наказом по підприємству Порядок оприбуткування готівки в касі. У ньому слід максимально врахувати особливості роботи підприємства загалом та його ВП, зокрема: внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок й особливості здавання готівкової виручки тощо.

Про те, як скласти цей документ, а також його зразок ви знайдете у статті «Порядок оприбуткування готівки в касі підприємства: як правильно скласти».

А загалом механізм оприбуткування готівки, передбачений п. 11 Положення про касові операції, залежить від того, чи використовують у ВП окрему касову книгу.

Нагадаємо: відповідно до п. 39 Положення про касові операції обов’язково касову книгу заводять на ВП, які проводять операції з:

  • приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням прибутковим касовим ордером

або

  • видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами й відомостями.

Такі ВП, навіть у разі використання РРО та/або РК, повинні бутивилучені з місця продажу (зі скриньки РРО) кошти, оформити прибутковим ордером, а здану до банку готівку — видатковим касовим ордером.