Філії та відокремлені підрозділи підприємств обов’язково стають на облік у податковій за їх місцезнаходженням. Хоча похвалитися повною автономією щодо сплати податків і зборів вони не можуть. Такі підрозділи можуть бути в ролі платників окремих податків та зборів, виконувати функції податкових агентів, у міру наданих їм повноважень головним підприємством та ПКУ.
У нашій статті ми розповімо, як відокремлені підрозділи (філії) проходять податкову реєстрацію, а також за якими податками/зборами вони зобов’язані вести податковий облік

Розпочнімо з реєстраційних процедур.

Узяття на облік у податкових органах

Податкове життя філій (відокремлених підрозділів) розпочинається з моменту реєстрації в податкових органах за їх місцезнаходженням. Для філії (відокремленого підрозділу) — це основне місце обліку (п. 63.3 ПКУ). До того ж узяття на податковий облік відокремлених підрозділів юросіб здійснюють незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того чи іншого податку та збору (п. 63.2 ПКУ).

Алгоритм такої реєстрації прописано в Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженому наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (даліПорядок № 1588).

Узяття на облік відокремлених підрозділів юросіб за основним місцем обліку як платників податків і зборів у контролюючих органах здійснюють на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (даліЗакон № 755), не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей податківцями (п. 64.1 ПКУ та п.3.2 Порядку № 1588). Тобто їх податкова реєстрація відбувається автоматично.

Відповідно до пп. 168.4.2 ПКУ в разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючим органам за своїм місцезнаходженням і місцезнаходженням таких новостворених підрозділів.

Факт узяття на облік відокремленого підрозділу як платників податків і зборів податківці підтверджують випискою з Єдиного державного реєстру, яку надсилають (видають) цим відокремленим підрозділам юросіб у порядку, установленому Законом № 755.

Також за приписами п. 66.4 ПКУ відокремлені підрозділи зобов’язані подати до контролюючого органу відомості про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, у 10-денний строк із дня взяття на облік або виникнення змін в облікових даних.

Але це ще не все.

Реєстрація головного підприємства за місцезнаходженням філії (відокремленого підрозділу), тобто за неосновним місцем обліку

Якщо внаслідок створення відокремленого підрозділу (філії) у головного підприємства виникає обов’язок нараховувати і сплачувати податки на території іншої (аніж його місцезнаходження) адміністративно-територіальної одиниці, то воно зобов’язане стати на облік за неосновним місцем обліку у відповідному податковому органі (п. 7.1 Порядку № 1588). Для цього протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу таке підприємство має подати до відповідного податкового органу (за місцезнаходженням філії):

  • або Заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП (додаток 9 до Порядку № 1588),
  • або Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (п. 8.4 та додаток 10 до Порядку № 1588).

Коли відокремлені підрозділи будуть платниками податків і зборів