Філія є відокремленим підрозділом юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Сама ж філія не є юридичною особою, але наділяється майном юридичної особи, що його створила, і діє на підставі затвердженого нею положення (ч. 3 ст. 95 Цивільного кодексу України, даліЦКУ).

Зважаючи на це, операції з переміщення активів від головного підприємства до філії та навпаки відбуваються в межах однієї юрособи. Тому такі операції не викликають зміни у структурі активів та зобов’язань підприємства.

Водночас згідно із ч. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік) підприємство може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з подальшим включенням їх показників до фінансової звітності головного підприємства. Про це зазначено й у п.п. 6, 7 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

До того ж в Інструкції № 291  передбачено субрахунок 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки». На цьому субрахунку ведуть облік внутрішньогосподарських розрахунків між головним підприємством і філіями, виділеними на окремий баланс, а саме за:

  • взаємним відпуском матеріальних цінностей;
  • реалізацією продукції, робіт, послуг;
  • переданням витрат загальноуправлінської діяльності;
  • виплатою заробітної плати працівникам цих господарств;
  • іншими видами розрахунків.

 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291.

Передання активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) філії, виділеній на окремий баланс, головне підприємство відображає за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683, а їх одержання — зворотною кореспонденцією таких рахунків. Той самий принцип діє і у філій.

Зауважимо

Обрану підприємством облікову політику застосовують усі філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи незалежно від їх місцезнаходження (п. 1.4 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635, далі — Методрекомендації № 635).

Причому в розпорядчому документі про облікову політику головне підприємство має визначити, зокрема, і складання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями й іншими відокремленими підрозділами підприємства (п. 2.1 Методрекомендацій № 635).

Загальні нюанси щодо оформлення наказу про облікову політику ми розглянули у статті «Наказ про облікову політику: усе до ладу».

Далі розгляньмо бухоблік основних операцій між головним підприємством і філією.