Перш ніж створювати філію, ми радимо все дуже ретельно обмізкувати — на що доцільно звернути увагу, читайте у статтях нашої теми тижня.
Якщо рішення визріло, головні моменти функціонування такого відокремленого підрозділу необхідно узагальнити в Положенні про філію. Адже саме на підставі цього документа в майбутньому й працюватиме ваша філія

Нормативне підґрунтя

Філії підприємства не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положення про них, затвердженого підприємством. Така вимога зафіксована у ч. 4 ст. 64 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) і ч. 3 ст. 95 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ).

Зважаючи на це, у товариствах з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) Положення про філію, на нашу думку, може затверджувати не лише вищий орган юрособи (загальні збори учасників), а й навіть її виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю (директор або дирекція).

Своєю чергою, на практиці Положення про філію доволі часто затверджують саме загальні збори учасників. Іноді — навіть одночасно з ухваленням рішення про її створення. Утім, аби не виникало різночитань та претензій до легітимності діяльності філії, відповідне повноваження затверджувати Положення про філію доцільно внормувати у статуті підприємства. Така практика цілком прийнятна з огляду на ч. 2 ст. 64 ГКУ, яка стосується положень про структурні підрозділи підприємства. Згідно з нею такі документи затверджують у порядку, визначеному статутом підприємства чи іншими установчими документами.

Дещо інша практика спостерігається в акціонерних товариствах (далі — АТ). Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (далі Закон про АТ) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних і/або відокремлених підрозділів товариства належить до виключної компетенції наглядової ради.

Зважаючи на це, нерідко саме наглядова рада й затверджує Положення про філію. Звісно, якщо таким питанням не вирішили опікуватися загальні збори акціонерів.

Рішення про затвердження Положення про філію оформляють відповідним документом (наприклад, протоколом загальних зборів або рішенням одноосібного засновника). Підписує Положення про філію зазвичай голова виконавчого органу юридичної особи (голова правління в АТ або генеральний директор/директор у ТОВ).

Вимоги до змісту

У Положенні про філію юридична особа визначає зміст і порядок діяльності свого відокремленого підрозділу.

Законодавство не висуває якихось певних вимог до наповнення Положення про філію юридичної особи. За деякими винятками, коли відповідні регулятори затвердили для певних юридичних осіб типові положення про їх відокремлені підрозділи або ж установили вимоги до змісту таких документів .

 Див., скажімо:

  • Типове положення про філію закладу освіти, затверджене наказом МОН України від 06.12.2017 р. № 1568;
  • Примірне положення про філію державного підприємства, що входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, затверджене наказом Мінагрополітики України від 17.09.2012 р. № 570;
  • Примірне Положення про відокремлений підрозділ — філію кредитної спілки, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 13.03.2008 р. № 338;
  • Типове положення про регіональну філію державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», схвалене наказом Держкомзему від 31.10.2003 р. № 279;
  • п. 427 Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.2018 р. № 149, який висуває вимоги до змісту положення про філію банку.