Успіх у веденні господарської діяльності передусім визначає не лише обсяг доходів, а й кількість відокремлених підрозділів. Звісно, це надає неабиякої солідності. Саме тому ми присвятили цю статтю темі відкриття філії, яка стане в пригоді зростаючим підприємствам

Юридичний статус філії

Філія — відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій (ст. 95 ЦКУ).

Своєю чергою, місцезнаходженням юрособи є фактичне місце провадження діяльності чи розташування офісу, з якого здійснюють щоденне керування діяльністю юрособи (переважно там знаходиться керівництво) та управління й облік.

Отже, створити філію можна навіть у межах тієї самої територіально-адміністративної одиниці, де розташоване основне підприємство. Питання доцільності такого створення лишається суто управлінським. Розлогіше про це читайте у статті «Чи обов’язково реєструвати територіально віддалений підрозділ юридичної особи як відокремлений».

Філія не має статусу юридичної особи — це відокремлений підрозділ основного підприємства, який діє на підставі положення, а її керівник — на підставі довіреності. Водночас філія наділяється майном юридичної особи, яка її створила, і може бути виділена на окремий баланс. Окрім того, через філію може бути відкрито окремі рахунки в банках.

Філія може виконувати всі або частину функцій юрособи. Це якраз і відрізняє філію від представництва, яке виконує лише представницькі функції та виконує захист інтересів юрособи.

Документальне оформлення

Створення філій, затвердження їх статутів і положень входить до компетенції загальних зборів учасників товариства. Тож, рішення щодо створення філії ТОВ або АТ оформлюють протоколом загальних зборів.

Окрім рішення, необхідно затвердити положення про філію (ч. 3 ст. 95 ЦКУ, ч. 4 ст. 64 ГКУ). У положенні серед іншого доцільно передбачити:

  • чи наділяють філію майном із дати створення та яким саме (адже необхідне майно можна передати пізніше в порядку внутрішнього переміщення);
  • чи виділяють філію на окремий баланс;
  • чи буде відкрито окремий банківський рахунок для філії;
  • порядок взаємодії філії з головним підприємством (у частині ведення оперативного та бухгалтерського обліку, передання ТМЦ тощо);
  • види економічної діяльності;
  • організаційну структуру;
  • які саме функції головного підприємства виконуватиме філія;
  • призначення керівника філії, перелік його повноважень й обмеження щодо представництва, його підпорядкування.

До слова: детальніше щодо положення про філію читайте у статті «Положення про філії» наступного номера нашого видання.

Стосовно представництва керівника філії (аби не повторювати тексту довіреності), достатньо зазначити в рішенні про те, що керівникові видано довіреність такого змісту, яка є додатком до рішення.

Пам’ятайте!

Керівник філії — це найманий працівник, тому з ним необхідно оформити трудові відносини окремо.

Подання відомостей держреєстратору