Як правильно відобразити в податковому та бухгалтерському обліку аркуш коригування до МД за минулий період.
Митниця повернула кошти у зв’язку зі зміною преференції відповідно до Угоди про вільну торгівлю (мито — 8%, відкориговано до 2%). ПДВ буде відкориговано в декларації за поточний період. Як правильно відкоригувати мито? Чи не змінюється собівартість товару?

ВІДПОВІДЬ: Порядок коригування суми мита залежить від того, товари, у первісній вартості яких «сидить» таке мито, знаходяться ще на складі чи вже реалізовані, а якщо реалізовані, то в якому періоді.

А тепер — детальніше.

Зменшення суми мита за аркушем коригування

У ситуації, яку ми нині розглядаємо, сума мита була віднесена до первісної вартості товарів за п. 9 П(С)БО 9 «Запаси». Тобто під час оприбуткування товарів було відображено проводку Дт 281 Кт 377 на суму мита за ставкою 8%, що була сплачена за митного оформлення товарів.

Далі на дату оформлення аркуша коригування необхідно провести операцію зі зменшення суми мита.

Як зменшити суму мита за рахунками бухобліку, залежить від того, товари ще на складі (і, відповідно, на витратах і на бухфінрезультаті це не позначилося) чи вже списані на витрати (реалізовані), а якщо списані, то коли такий факт списання відбувся — у поточному році чи минулому.

1. Якщо товари, у первісній вартості яких відображено мито, сума якого змінилася, ще знаходяться на складі (тобто не реалізовані), то відкоригувати суму мита можна сторнуванням (зворотною проводкою), тим часом первісна вартість таких товарів, відповідно, зміниться.

Операції щодо сплати й повернення суми мита будуть такими:

Дт 377 Кт 311 — сплачено мито за ставкою 8% на митниці;

Дт 281 Кт 377 — віднесено суми мита до первісної вартості товарів;

Дт 281 Кт 377 (методом сторно) (або зворотна проводка Дт 377 Кт 281, яка надасть такий самий ефект, як сторнування) — на суму, що підлягає поверненню за аркушем коригування. Відповідно, зміниться первісна вартість товарів — вона буде зменшена на відкориговане мито;

Дт 311 Кт 377 — отримано кошти від митниці (повернено суми на розрахунковий рахунок).

2. Якщо товари вже реалізовано, відповідно, їхня собівартість уже списана на витрати періоду одночасно з доходом від реалізації:

Дт 361 Кт 702

Дт 902 Кт 281.

За таких умов відкоригувати суму мита можна двома проводками: