Сьогодні багато хто передає свою сировину та матеріали на переробку іншому суб’єкту господарювання (наприклад, часто це роблять сільгосппідприємства) або навпаки — переробляє сировину, надану йому на певних умовах. Тож розповімо, як такі відносини позначаться на бухгалтерському й податковому обліку замовника та переробника. Розглянемо відповідні операції на території України між резидентами.

Правове регулювання

Договір на переробку сировини на давальницьких умовах за своєю суттю є договором підряду. Тому під час укладання такого договору потрібно дотримуватися вимог, передбачених §1 гл. 61 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ).

Так, згідно з ч. 1 ст. 837 ЦКУ за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.

При цьому за договором на переробку давальницької сировини роботу виконують із матеріалу замовника, а підрядник (переробник) відповідає за неналежне використання цього матеріалу (ч. 1 ст. 840 ЦКУ). Підрядник зобов’язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.

А головне, що право власності на передані переробнику матеріали (сировину) і виготовлена продукція належать замовнику. Це потрібно окремо прописати в договорі.

Відповідно до ч. 2 ст. 840 ЦКУ в договорі на переробку давальницької сировини (сировини замовника) потрібно визначити:

  • норми витрат матеріалу;
  • строки повернення залишку матеріалу й основних відходів;
  • відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

Крім того, у давальницькому договорі потрібно визначити умови постачання сировини та готової продукції (якість, кількість, обсяг, графік постачання тощо).

Важливо також у договорі прописати ціну й загальну вартість робіт із переробки, вид і порядок розрахунку за них.

У договорі підряду визначають ціну роботи або способи її визначення (ч. 1 ст. 843 ЦКУ). Ціна роботи в договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу (ч. 3 ст. 843 ЦКУ).

Переробку виконують за оплату, до якої входять витрати переробника та плата за виконану роботу.

За взаємною згодою сторін розрахунки за переробку давальницької сировини можна здійснювати переданням частини давальницької сировини або частини готової продукції у власність переробника. У договорі має бути прописано назву, кількість і вартість давальницької сировини або готової продукції, які буде передано до розрахунку за переробку давальницької сировини.

Облік у замовника

Бухгалтерський облік