Тим, хто має найманих працівників, так чи інакше доведеться познайомитися з перевіряючими з Фонду соціального страхування України (далі — Фонд). З огляду на специфічне становище цього Фонду в нашій правовій системі, його перевірки мають низку особливостей, якими вони відрізняються від перевірок у межах державного нагляду. Як і на яких підставах відбуваються перевірки Фонду, які їх імовірні наслідки та чи можна оскаржити результати таких перевірок? Про все це читайте у статті

Право Фонду на перевірки та контроль

Контролююча функція Фонду випливає з норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (даліЗакон № 1105). Наразі серед ключових цілей Фонду бачимо контроль за використанням його коштів (ч. 1 ст. 4 Закону № 1105).

До головних завдань Фонду та його робочих органів належать здійснення перевірки обґрунтованості видачі та подовження листків непрацездатності застрахованим особам, а також здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду (п.п. 6–7 ч. 1 ст. 9 Закону № 1105).

Зрештою і п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 10 Закону № 1105 зобов’язують Фонд здійснювати контроль за дотриманням порядку використання страхувальником страхових коштів, контролювати правильність витрат за соціальним страхуванням, передбачених цим Законом й іншими нормативно-правовими актами з питань соціального страхування.

Задля реалізації перелічених вище завдань Фонд та його робочі органи, зокрема (п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 9 Закону № 1105):

  • проводять розслідування страхових випадків й обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;
  • здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;
  • застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.

Додатково п.п. 3–4 ч. 1 ст. 10 Закону № 1105 Фонду надано право:

  • перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів;
  • отримувати необхідні пояснення (у т.ч. у письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки.

Водночас п. 3 ч. 1 ст. 50 Закону № 1105 дозволяє Фонду в межах заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам під час роботи, перевіряти стан профілактичної роботи й охорони праці на підприємствах.

Перевірки Фонду та державний нагляд