Незважаючи на те що правила трансфертного ціноутворення (далі — ТЦУ) діють в Україні вже майже шість років, питання щодо вибору методу ТЦУ досі доволі поширені. Чому? Відповідь очевидна — оскільки розділ документації з ТЦУ, який містить економічний та порівняльний аналізи, є одним із найголовніших. Саме цей розділ установлює відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» та яким чином визначається така відповідність. Саме цей розділ є приводом для більшості податкових спорів із боку контролюючих органів і відкритих судових справ.
Отже, економічний аналіз, а саме вибір методу ТЦУ, є визначальним етапом під час підготовки документації з ТЦУ. Також слід пам’ятати, що обрати й визначити метод ТЦУ щодо кожної контрольованої операції необхідно до моменту подання звіту про контрольовані операції, оскільки він має містити інформацію щодо методу

Податковий кодекс України (даліПКУ) передбачає вичерпний перелік методів ТЦУ, які може бути використано для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Також ПКУ передбачає певну ієрархію/пріоритетність методів, якої необхідно дотримуватися під час вибору методу, а саме:

1) метод порівняльної неконтрольованої ціни (далі — ПНЦ);

2) метод ціни перепродажу та метод «витрати плюс»;

3) метод чистого прибутку та метод розподілення прибутку.

Отже, ПКУ передбачає всього п’ять методів. Найпоширенішим із них є метод чистого прибутку із застосуванням інформації із зовнішніх джерел. Однак, для того щоб платник податків мав змогу обґрунтовано його використовувати, необхідно спочатку проаналізувати інші методи, які є пріоритетнішими.

Принагідно зауважимо: ПКУ передбачає критерії, за якими необхідно обирати метод ТЦУ. Обраний метод має бути найбільш доцільним до фактів і обставин здійснення контрольованої операції.

Найбільш доцільний метод ТЦУ обирають з урахуванням таких критеріїв:

  • відповідність характеру контрольованої операції, що визначають на основі результатів функціонального аналізу контрольованої операції;
  • наявність повної та достовірної інформації, необхідної для застосування обраного методу;
  • ступінь зіставності між контрольованими й неконтрольованими операціями, включаючи надійність коригувань зіставності, якщо такі застосовують, які можуть використовуватися задля усунення розбіжностей між такими операціями.

Тож, розгляньмо найпоширеніші ситуації, коли доцільно застосовувати кожен із методів.

Метод ПНЦ