Сьогодні ми розповімо про облік ремонту МШП, тобто предметів, що використовують не більш ніж рік або нормальний операційний цикл, якщо він перевищує рік, зокрема: інструменти, інвентар, спецодяг, прилади, спеціальне оснащення (стенди, пульти, макети, стійки) тощо

МШП — вид запасів, які багаторазово використовують у виробництві, під час надання послуг, в інших господарських цілях і поступово втрачають первісні якості та властивості, але не змінюють форми.

Тим часом до МШП об’єкти потрапляють не за вартістю, а за строком використання (п. 6 П(С)БО 9 «Запаси»). Очікуваний строк їхнього використання — не більш ніж рік або операційний цикл, якщо він довший за рік (п. 6 П(С)БО 9). Їх обліковують на рахунку 22.

Про правила обліку МШП ми розповідали у статті «Облік МШП: оприбуткування і передання в експлуатацію».

Документування

На субрахунках бухобліку факт передання МШП у ремонт не фіксують, адже МШП списані з балансу під час передання у використання. Надалі ведуть лише кількісний облік.

Проте, аби «відслідковувати», куди переміщуються інструменти, інвентар, спецодяг й інші МШП, інформацію про це вносять у документи.

Якщо на підприємстві є окремий цех, відділ, який займається ремонтом, то передання інструментів на ремонт можна оформлювати за допомогою типової форми № МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточення інструментів (пристроїв)» (затверджена наказом Мінстату від 22.05.1996 р. № 145).

У поясненні до форми прописано, що МШ-3 застосовують для обліку інструментів (пристроїв), переданих на заточення або ремонт. Використовують на тих підприємствах, де заточення та ремонт інструментів (пристроїв) проводять у централізованому порядку. Замовлення виписують у двох примірниках комірником роздавальної комори. Один примірник залишає комірник собі з розпискою виконавця, другий передають разом з інструментом до цеху виконання (заточувальну майстерню). Після заточення чи ремонту інструмента (пристрою) комірник робить відмітку у своєму примірнику про повернення інструмента (пристрою) і розписується у примірнику цеху-виконавця.