У своїй діяльності підприємства часто використовують малоцінні активи — інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг, канцелярію тощо. Здебільшого їх класифікують як малоцінні та швидкозношувані предмети (далі — МШП), а подеколи — як малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА).
З’ясуймо, за яких умов визнають МШП, як у бухобліку відображати їх оприбуткування та передання в експлуатацію, чи позначаться такі операції на податковому обліку

Бухгалтерський облік

Пункт 6 П(С)БО 9 «Запаси» визначає малоцінні та швидкозношувані предмети як запаси, які використовують  протягом НЕ БІЛЬШ ЯК одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує рік.

 Зауважимо: під час класифікації активу слід орієнтуватися на очікуваний, а не на фактичний період його використання. Навіть якщо фактичний строк експлуатації активу, визнаного як МШП, перевищить рік (операційний цикл) — це не привід переводити його до необоротних активів (МНМА).

До того ж для деяких активів, які класифікують як МШП, строк експлуатації встановлений нормативними документами (наприклад, для спецодягу та спецвзуття). У такому разі слід орієнтуватися саме на нормативно встановлений строк. Якщо ж нормативно строк не визначений, його визначають самостійно. Очікуваний строк використання МШП установлюють під час їх оприбуткування на баланс і зазначають у первинних документах.

Так само прописано в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (даліІнструкція № 291), і Методичних рекомендаціях із бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2 (даліМетодрекомендації № 2).

Отже, головною умовою для визнання МШП є строк їх експлуатації, який не перевищує року (операційного циклу), а вартість активу під час класифікації МШП не має значення. І, звісно, МШП повинні відповідати критеріям визнання запасів (передбаченим у п. 4 і п. 5 П(С)БО 9), оскільки вони є їх частиною.

Придбані (отримані) або виготовлені МШП, як і решта запасів, зараховують на баланс за первісною вартістю (п. 8 П(С)БО 9), що включає витрати, передбачені п. 9 П(С)БО 9.