Чи слід ураховувати суму курсової різниці, нарахованої на суму заборгованості перед нерезидентом — пов’язаною особою, у складі обсягу контрольованих операцій?

Господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами — нерезидентами, є контрольованими (абз. «а» пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, далі ПКУ), але за умови, якщо обсяг господарських операцій платника з таким нерезидентом перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний звітний рік, а річний обсяг доходу платника податків, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (пп. 39.2.1.7 ПКУ).

При цьому господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть упливати на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно (пп. 39.2.1.4 ПКУ):

  • операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
  • операції з придбання (продажу) послуг;
  • операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також із будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;
  • фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
  • операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів;
  • операції (у т.ч. внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Загальну вартість контрольованої операції зазначають у графі 20 розділу «Відомості про контрольовані операції» (додаток до Звіту про контрольовані операції) у гривнях, тобто у сумі, за якою відповідну операцію відображено в бухгалтерському обліку платника податку (п. 24 р. IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8). Таку саму суму відображають у графі 4 розділу «Загальні відомості про контрольовані операції» Звіту.