Нещодавно Мінфін наказом від 10.06.2019 р. № 242 (далі — Наказ № 242) уніс зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, які затверджені його наказом від 18.01.2016 р. № 8 (далі — Порядок складання Звіту).
Поправки запрацювали 09.08.2019 — і тепер оновлений Звіт про контрольовані операції (далі — Звіт про КО) містить зміни в правилах трансфертного ціноутворення, які запрацювали з 01.01.2018. Зокрема, щодо розширення переліку господарських операцій, які можуть визнавати контрольованими операціями між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні, та критеріїв пов’язаності осіб.
Сьогодні ми проаналізуємо головні поправки до Звіту про КО та Порядку його складання. А також принагідно не оминемо увагою «свіженьку» Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення представництвами нерезидентів в Україні, затверджену наказом Мінфіну України від 16.08.2019 р. № 345 (далі — УПК № 345)

Коли вперше подавати оновлений Звіт про КО

По суті, Звіт про КО не вважають податковою декларацією в контексті визначення з п. 46.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), адже на його підставі не здійснюють нарахування та/або сплату податкового зобов’язання. Тому нині вимоги абз. 2 п. 46.6 ПКУ застосовуватися не мають. Відповідно, на нашу думку, оновлену форму Звіту необхідно подавати починаючи з 09.08.2019 (за звітний період — 2018 рік — не пізніше 30.09.2019, див. пп. 39.4.2 ПКУ).

Важливо, що стосовно цього вже офіційно висловилися й податківці у листі ДФСУ від 23.08.2019 р. № 27465/7/99-99-15-02-01-17, у якому вони повідомили підлеглим та платникам про зміни до Звіту про КО та Порядку його складання. Серед іншого контролери резюмували:

«…Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2018 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 242.

Водночас Звіти за 2018 рік, подані платниками до набрання чинності наказом № 242 та запровадження можливостей надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними».

Зміни до Звіту про КО

Наразі коригувань до форми Звіту та додатків до нього небагато, зокрема:

1) таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» Звіту про КО доповнили новим рядком «Разом». У ньому за графою 4 платник відображатиме підсумок загальної суми контрольованих операцій за звітний рік зі всіма контрагентами;

2) уточнили примітку до форми Звіту про КО щодо заповнення облікових даних посадових осіб, які підписують Звіт про КО. Зокрема, серію (за наявності) та номер паспорта вказують фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків й офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

3) інформацію до додатка до Звіту про КО виклали в новій редакції. Загалом ця поправка кореспондує з новою редакцією додатка 2 «Код ознаки пов’язаності особи» до Порядку складання Звіту.

Головні зміни в кодах/описах ознаки пов’язаності відобразимо в таблиці 1.