На нашому підприємстві штатним розписом передбачена посада адміністратора. Підкажіть, будь ласка, чи може бути адміністратор матеріально відповідальною особою?

У широкому розумінні будь-який найманий працівник є матеріально відповідальною особою, але його відповідальність обмежена середнім місячним заробітком.

Якщо ж ідеться про повну матеріальну відповідальність, то до неї можна притягти у випадках, установлених КЗпП. Передусім — у разі укладення договору про повну матеріальну відповідальність. Але законодавство дозволяє укладати його лише з окремими категоріями працівників, які обіймають посади адміністраторів. Пояснімо детальніше.

Згідно із ч. 1 ст. 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Відповідальність при цьому обмежується, як правило, розміром прямої дійсної шкоди, але не більш як середній місячний заробіток відповідного працівника (ч. 1 ст. 132 КЗпП).