Різноманітність сфер господарської діяльності призводить і до поліваріантності в питаннях форм організації праці. Поруч зі звичними алгоритмами трудової діяльності існують альтернативні шляхи для встановлення роботодавцем відповідного режиму робочого часу своїм підлеглим: строкові трудові договори, сезонні роботи, надомна праця тощо. До кола таких іще потрапляє організація роботи вахтовим методом.
Про можливості застосування такої роботи, специфіку оформлення й оплати праці ми сьогодні й поговоримо

Вахтовий метод організації робіт: як, чому і хто

Вахтовий метод — це особлива форма організації робіт, що ґрунтується на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умов, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання.

Вахтовий метод застосовують у випадках значної відстані виробничих об’єктів (ділянок) від місця знаходження роботодавця , недоцільності виконання робіт за звичайними методами, а також із метою скорочення строків будівництва об’єктів у віддалених районах і в районах із високими темпами робіт у разі незабезпеченості такого району відповідними трудовими ресурсами.

 Зазвичай, якщо на поїздку до місця роботи й назад працівники витрачають понад 3 годин.

Як це не дивно, але на двадцять восьмому році незалежності ми все ще керуємося в питаннях організації вахтових робіт актом радянського періоду. Мовимо про Основні положення про вахтовий метод організації робіт, затверджені постановою Державного комітету Союзу РСР з праці і соціальних питань, Президії ВЦРПС та Міністерства охорони здоров’я Союзу РСР від 31.12.1987 р. № 794/33-82 (далі Положення № 794).

За відсутності національного нормативного акта загального характеру Положення № 794, попри певну архаїчність, продовжує регулювати відповідні питання. Саме на базі Положення № 794 міністерства й відомства повинні розробляти галузеві положення про вахтовий метод. А на основі останніх юрособи, за погодженням із профспілковими комітетами, затверджують уже власні положення.

Водночас уже в незалежній Україні окремі державні відомства своїми наказами запровадили власні правила щодо вахтового методу для своїх працівників і службовців. Мовимо, скажімо, про Положення №№ 275 , 722 , 1023 .

 Положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.07.2017 р. № 275.

 Положення про вахтовий метод проходження служби (виконання роботи) особами рядового і начальницького складу та працівниками органів та підрозділів цивільного захисту в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затверджене наказом МВС від 27.07.2016 р. № 722.

 Положення про вахтовий метод служби (роботи) поліцейських, державних службовців та працівників органів і підрозділів Національної поліції України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затверджене наказом МВС від 13.12.2017 р. № 1023.

Важливо!

Перелік підприємств, організацій та об’єктів, на яких можна застосовувати вахтовий метод організації робіт, був затверджений тією ж постановою 1987 року, що й Положення № 794.