(коментар до листа Держаудислужби від 08.11.2018 р. № 25-14/554)

Суть питання

За якою вартістю відображати земельну ділянку в бухобліку після закінчення строку дії звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки?

Позиція Держаудитслужби

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі Закон про бухоблік).

У цій нормі знаходимо визначення таких «бухоблікових» термінів:

  • первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію;
  • господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства;
  • активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Для відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками в бухобліку проводять їх експертну грошову оцінку (абз. 8 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378-IV, далі Закон про оцінку). Під нею розуміють результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних із нею прав оцінювачем (експертом із питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір й аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту (абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону про оцінку).

На думку Держаудитслужби, звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є первинним документом, на підставі якого установи відображають вартість такого активу, як земельна ділянка в бухобліку.

Тож, якщо після відображення в бухобліку вартості земельної ділянки згідно зі звітом про оцінку не відбувалося дій або подій, унаслідок чого змінилася структура активів або зобов’язань установи, немає підстав говорити про завищення або заниження вартості земельної ділянки, зокрема через закінчення строку дії звіту про проведення експертної грошової оцінки.

Коментар редакції