Порядок призначення та звільнення директора підприємства відрізняється від аналогічних дій щодо решти працівників. Тож, звісно, постають певні запитання: на підставі яких документів уносити записи до трудової книжки про призначення (звільнення) директора підприємства; хто повинен проставити підпис у ній? Спробуймо це з’ясувати

Керівника підприємства призначають (обирають) власник (власники) безпосередньо чи вповноважені ним органи або наглядова рада підприємства (у разі її утворення). Керівник підприємства є посадовою особою. Це прописано у ч. 3 ст. 65 ГКУ. Своєю чергою, саме в установчих документах визначають усі нюанси щодо управління підприємством, зокрема й процедури призначення та звільнення директора.

Питання утворення та відкликання виконавчих й інших органів товариства, до яких належить і керівник підприємства, — у компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства (п. «г» ч. 5 ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII).

Щодо ТОВ і ТДВ, то саме загальні збори учасників обирають одноосібний виконавчий орган товариства або членів колегіального виконавчого органу (усіх чи окремо одного або декількох із них) (п. 7 ч. 2 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII, даліЗакон № 2275).

Отже, призначають (звільняють) директора ТОВ або АТ за рішенням загальних зборів учасників (акціонерів). Це рішення оформлюють у вигляді протоколу.

Протокол про призначення директора слугуватиме підставою для оформлення трудового договору (контракту) з директором, і на підставі нього видають наказ про призначення керівника на посаду. Такий наказ може підписати саме новопризначений директор.

Зауважимо: одного протоколу загальних зборів учасників товариства про призначення (обрання) директора на посаду недостатньо для оформлення трудових відносин і внесення запису до трудової книжки. Аргументуймо.

1. Для акціонерних товариств права й обов’язки членів виконавчого органу визначають Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, статут товариства та/або положення про виконавчий орган товариства, а також контракт, що укладають із кожним членом виконавчого органу (ч. 5 ст. 58 цього Закону). Тобто з керівниками акціонерного товариства обов’язково укладають контракт. Із керівником ТОВ теж може укладатися контракт, але це не обов’язкова вимога (крім деяких винятків, коли контракт є обов’язковим). Отже, рішення про те, чи укладати контракт із керівником ТОВ, можуть прийняти загальні збори учасників як вищий орган управління товариством.

2. Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника чи вповноваженого ним органу, і повідомлення органу ДФС про прийняття на роботу (ч. 3 ст. 24 КЗпП). Для директора підприємства немає жодних винятків, адже він теж найманий працівник.