У разі настання нещасного випадку на виробництві обов’язково проводять розслідування. За його результатами комісія з розслідування приймає рішення про визнання нещасного випадку пов’язаним із виробництвом або ні. Якщо нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний із виробництвом, то під час оплати тимчасової непрацездатності слід керуватися порядком призначення страхових виплат. Тож, з’ясуймо, за яким алгоритмом проводять розслідування та як нараховують оплату листка непрацездатності

Нещасний випадок на виробництві: документи й підстави для виплати

У разі настання нещасного випадку на виробництві, профзахворювання (отруєння) чи аварії проводять розслідування (спеціальне розслідування) відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 337 (далі Порядок № 337). Адже спершу важливо з’ясувати, чи пов’язаний нещасний випадок на виробництві (профзахворювання, отруєння) із виробництвом.

Рішення про визнання нещасного випадку (гострого професійного захворювання, отруєння) пов’язаним чи не пов’язаним із виробництвом приймає комісія (спеціальна комісія) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії (спеціальної комісії) (п. 34 Порядку № 337).

За результатами роботи комісії (спеціальної комісії) з розслідування складають акт за формою з додатка 11 до Порядку № 337 з позначкою (П чи НП):

  • Н-1/П — якщо нещасний випадок пов’язаний із виробництвом;
  • Н-1/НП — якщо нещасний випадок не пов’язаний із виробництвом (раніше складали акт за формою Н-5, яку скасували).

Підставою для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника та надання допомоги, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням (форма Н-1/П) за рахунок коштів Фонду, є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності та наявність акта розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або акта розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння) за формою П-4 (п. 2.2 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 11, далі Порядок № 11).

Порядок № 11 не передбачає складання протоколу засідання комісії із соціального страхування підприємства для призначення оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника та надання допомоги, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Нагадаємо: за умови надання працівником листка непрацездатності, пов’язаного з нещасним випадком чи профзахворюванням, у полі «Причина непрацездатності» має бути підкреслена причина:

  • професійне захворювання та його наслідки — «2»;
  • нещасний випадок на виробництві та його наслідки — «4»;
  • невиробничі травми — «5».

Нещасний випадок на виробництві — розслідування обов’язкове!