У травні 2019 року працівникові мали нарахувати зарплату в розмірі 63000 грн, проте помилково нарахували 65000 грн. У гр. 17 таблиці 6 Форми № Д4 за травень зазначена сума 65000 грн, у гр. 18 — 62595 грн, а в гр. 21 — сума ЄСВ у розмірі 13770,90 грн. Як правильно виправити помилку у Звіті з ЄСВ?

ВІДПОВІДЬ: Помилку в сумі доходу, відображеного в таблиці 6 Форми № Д4 виправляють залежно від суті помилки. В описаному випадку може бути 2 варіанти — зважаючи на конкретні обставини.

Варіант 1. Нарахована завищена сума зарплати (65000 грн) у розрахунковій відомості за травень 2019 року та відображена у звітності з ЄСВ

Приклад 1

У травні 2019 року помилково нарахували зарплату в сумі 65000 грн (замість 63000 грн). У таблиці 6 Форми № Д4 було відображено: у графі 17 — 65000 грн, у графі 18 — 62595 грн (максимальна величина), у графі 21 — 13770,90 грн (62595 грн х 22%).

У червні 2019 року була нарахована зарплата за червень 2019 року у сумі 62500 грн, і сторнована зайва сума зарплати за травень — 2000 грн (65000 грн – 63000 грн).

Зважаючи на умови цього прикладу, потрібно керуватися пп. 3 п. 3 р. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449. Якщо зарплату нараховують за попередній період, зокрема у зв’язку з виявленням помилок, нараховані суми включають до заробітної плати того місяця, у якому здійснено нарахування.