Бюджетні установи нараховують знос на необоротні активи в останній робочий день грудня (у 2013 р. – 31 грудня). Однак, нараховуючи його у поточному році слід врахувати деякі особливості у зв’язку з прийняттям Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ