Така господарська операція врегульована НП(С)БОДС 101 «Основні засоби» і НП(С)БОДС 126 «Оренда». Проте вона надто важко сприймається бухгалтерами бюджетної установи. Адже встановлено обліковувати об’єкт (який неможливо виокремити) у сумі вартості поліпшення, та ще й нараховувати амортизацію.
Тож, з’ясуймо облікові нюанси в разі поліпшення орендованого об’єкта нерухомості

Управління державним і комунальним майном

Суб’єктами управління державним майном є: КМУ; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності; міністерства, інші органи влади та державні колегіальні органи; Фонд держмайна України; органи, що забезпечують діяльність Президента України, ВР України та КМУ; органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; Національна академія наук України, галузеві академії наук (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V, далі Закон № 185).

Серед повноважень суб’єктів управління державним майном — надання орендодавцям об’єктів державної власності згоди на оренду державного майна та пропозицій стосовно умов договору оренди (п. 30 ч. 1 ст. 6 Закону № 185).

Орендодавцями бюджетні установи можуть бути лише щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, установу, організацію, й іншого окремого індивідуально визначеного майна (абз. 5 ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-XII, далі Закон № 2269). У решті випадків вони є балансоутримувачами (а не орендодавцями).

Суб’єктами управління комунальним майном є: сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи в межах визначених відповідною радою повноважень (ч. 1 ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, далі Закон № 280).

Питання надання в оренду комунального майна належать до повноважень сільської, селищної, міської ради, їх виконавчих органів (у межах визначених радою повноважень), районними й обласними радами (пп. «1» пп. «а» ст. 29, ч. 1 ст. 43 Закону № 280).

Бюджетні установи наділяються комунальним або державним майном шляхом надання його в оперативне управління (ч. 5 ст. 22, ч. 1 ст. 24 ГКУ). Тому вони мають отримати згоду суб’єкта управління під час укладання договору оренди.

Зверніть увагу! Основні засоби (далі — ОЗ), що є об’єктами права комунальної власності та передані суб’єктові держсектора, який утримується за рахунок коштів держбюджету на праві оперативного управління, обліковують у порядку, передбаченому для обліку операційної оренди. В аналогічному порядку відображають ОЗ, які є об’єктами права державної власності та передані суб’єктові держсектора, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету (п. 6. р. IV Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11, даліМетодрекомендації № 11).

Правові підстави для ремонту й поліпшення орендованого майна