(коментар до постанови КМУ від 17.04.2019 р. № 337, далі — Постанова № 337)

Набула чинності з 01.07.2019

Постановою № 337 затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (даліПорядок № 337). Водночас утратив чинність Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (даліПорядок № 1232). Продовжуючи тему, розглянемо, як утворюють комісії й організовують роботу комісії з проведення розслідувань.

Утворення спеціальної комісії (комісії) з розслідування нещасних випадків

На підприємстві (в установі, організації) утворюється комісія з розслідування нещасних випадків і/або гострих професійних захворювань (отруєнь), що не підлягають спеціальному розслідуванню (далі — комісія з розслідування). Її утворюють за наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок і/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладів охорони здоров’я (далі ЗОЗ), заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи (п. 12 Порядку № 337).

До складу комісії з розслідування входять (п. 13 Порядку № 337):

 • керівник (фахівець) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
 • представник робочого органу Фонду;
 • представник первинної організації профспілки (у разі її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
 • лікар із гігієни праці тероргану Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння)) (раніше це був представник санепідемслужби);
 • інші представники підприємства (установи, організації), посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби й за відповідним погодженням).

До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Комісія із спеціального розслідування утворюється Держпраці та/або її терорганом (далі — спеціальна комісія).

Спеціальну комісію утворюють протягом одного робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел (органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок) (п. 14 Порядку № 337).

До складу спеціальної комісії згідно з п. 15 Порядку № 377 входять:

 • посадова особа Держпраці та/або її тероргану (голова комісії);
 • представник робочого органу Фонду;
 • представник уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) або місцевої держадміністрації чи органу місцевого самоврядування — у разі, коли зазначеного органу немає;
 • керівник (фахівець) служби охорони праці підприємства або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці, а у разі її відсутності — представник роботодавця;
 • представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий (у разі її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
 • представник профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання;
 • представник місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування — у разі, коли нещасний випадок і/або гостре професійне захворювання (отруєння) сталися з особами, які працюють на умовах ЦПД, на інших підставах, передбачених законом, фізособами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • лікар із гігієни праці тероргану Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння)) (раніше замість нього був представник санепідемслужби);
 • посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби й за відповідним погодженням).

У разі настання нещасного випадку й/або гострого професійного захворювання (отруєння) на території іншого підприємства до складу спеціальної комісії вводять представників такого підприємства. За потреби до складу комісії можуть бути введені посадові особи Держпраці та/або її територіального органу за галузевим напрямом.

Якщо нещасний випадок і/або гостре професійне захворювання (отруєння) сталися з працівником фізособи-підприємця або підприємства (установи, організації), де немає необхідної кількості працівників для утворення комісії, розслідування проводить комісія, утворена ними, до складу якої входять:

 • представники підприємства (установи, організації) чи фізособи-підприємця (голова комісії);
 • робочого органу Фонду;
 • профспілки, членом якої є потерпілий, або територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо потерпілий не є членом профспілки;
 • місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування;
 • підприємства (установи, організації), на території (об’єкті, дільниці) якого стався нещасний випадок і/або гостре професійне захворювання (отруєння);
 • лікар із гігієни праці тероргану Держпраці (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння));
 • представники органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби й за відповідним погодженням).

Процедура розслідування нещасних випадків