(коментар до постанови КМУ від 17.04.2019 р. № 337, далі ─ Постанова № 337)

Набуває чинності з 01.07.2019

Постановою № 337 затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі Порядок № 337). Оновлення зазначеного порядку було на часі, адже об’єднано три фонди в один, та й низка норм старого порядку не відповідала вимогам чинного законодавства. Тож тепер у розслідуванні нещасних випадків буде задіяна Держпраці та її територіальні органи.

Цим Порядком уточнено коло осіб, на яких він поширюється, склад і порядок створення комісії з розслідування, спрощено процедуру та подовжено строки розслідування. Також ним визначено низку термінів, які застосовуються під час розслідувань нещасних випадків. Тож про все по черзі…

Сфера дії Порядку № 337: на кого він поширюється

Згідно з цим Порядком проводять розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними ч. 1 ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV (далі ─ Закон № 1105).

Це особи, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, і серед них:

 • особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору (далі ─ ЦПД), на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, або у фізичних осіб;
 • обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;
 • фізособи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства (якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах);
 • учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
 • особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Згідно з п. 2 Порядку № 337 він не поширюється на:

 • військовослужбовців СЗР, ЗСУ, Управління держохорони, СБУ, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби;
 • осіб, що утримуються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах, крім випадків, коли вони залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами;
 • осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби;
 • осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС;
 • військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби та її регіональних управлінь, Морської охорони, органів охорони державного кордону, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, закладів освіти, науково-дослідних установ та органів забезпечення Держприкордонслужби у період проходження ними військової служби;
 • осіб начальницького складу НАБУ, порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків щодо яких встановлюється Директором НАБУ.

Розслідування й облік нещасних випадків щодо перелічених вище осіб (окрім начальницького складу НАБУ) здійснюють у порядку, визначеному міністерствами та іншими держорганами, в управлінні яких перебувають військові частини, установи, організації, заклади освіти та підрозділи, де проходять службу або утримуються такі особи.

Порядок проведення розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, визначає МОН за погодженням з відповідним профспілковим органом.

Якщо ж нещасні випадки, професійні захворювання сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, їх розслідують згідно з Порядком № 337, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.