Чи є підприємство — емітент корпоративних прав податковим агентом під час виплати інвестиційного прибутку учаснику товариства в разі його виходу з товариства? Чи повинно воно відображати у формі № 1ДФ таку виплату та хто за таких умов сплачує ПДФО?