Підприємство перебуває на етапі судового процесу. Чи потрібно створювати забезпечення під можливі збитки у зв’язку з поразкою у суді?

ВІДПОВІДЬ: Щоб визначити необхідність створення забезпечень під судові спори, потрібно насамперед перевірити, чи виконуються умови визнання забезпечення.

Забезпеченняце зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу (п. 4 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Мінфін у листі від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705 зазначає: під час оцінки витрат слід розрізняти ситуації, коли існує невизначеність у сумі або часі погашення зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій. У такому випадку згідно з п. 13 П(С)БО 11 створюють забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, перелік яких не є вичерпним, зокрема, до нього може належати забезпечення під судові справи, позови тощо.

Пригадаймо, забезпечення визнають тоді, коли виконуються три умови (п. 14 П(С)БО 11):

1) у підприємства є зобов’язання, що виникло внаслідок минулої події;

2) існує ймовірність, що для погашення цього зобов’язання потрібно буде вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;

3) сума зобов’язань може бути визначена розрахунково.

Порушення судового розгляду цілком може стати для підприємства подією, що зобов’язує, тобто створює юридичне чи конструктивне зобов’язання, яке призводить до того, що суб’єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню цього зобов’язання.

Власне, аби зобов’язання відповідало вимогам до визнання, має бути не лише існуюче зобов’язання, а й імовірність вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, для виконання цього зобов’язання.

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» розглядає вибуття ресурсів чи іншу подію як імовірну, якщо більш імовірно, що подія відбудеться, ніж не відбудеться, тобто ймовірність того, що подія відбудеться, перевищує ймовірність того, що подія не відбудеться. Тож, підприємству, врахувавши всі обставини, слід визначити ймовірність вибуття активів.