З видами можливих судових витрат, рекомендаціями щодо їх попереднього розрахунку та документального підтвердження, а також із правилами розподілу між учасниками спору ми вже ознайомили наших читачів у газеті № 114/2019. Настав час розповісти про бухгалтерське — облік подібних витрат підприємства та суми їх відшкодування. До справи!

Бухгалтерський облік

Витрати на врегулювання спорів у судових органах:

1) належать до адміністративних витрат підприємства й обліковуються на рахунку 92 «Адміністративні витрати»;

2) визнаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені (п.п. 18, 7 П(С)БО 16 «Витрати»). При цьому до витрат потрапляє вся сума понесених судових витрат, незалежно від можливих обмежень щодо їх наступного відшкодування винуватцем і результату судового процесу;

3) під майбутні судові видатки, які підприємство очікує понести у зв’язку з позовом, може створюватися забезпечення згідно з вимогами П(С)БО 11 «Зобов’язання» або МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Ідеться про ситуацію, коли в підприємства є достатні підстави для визнання відповідного зобов’язання в результаті наявності минулої «зобов’язувальної» події щодо такого позову. Детальніше питання формування такого забезпечення ми розглянемо в окремому матеріалі нашої теми тижня.

Суму судового збору й інших понесених підприємством судових витрат, що підлягає відшкодуванню на його користь, включають у дохід звітного періоду. Дохід визнають на підставі відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, тобто не чекаючи на надходження компенсації від іншого учасника судового процесу (п.п. 5, 21 П(С)БО 15 «Дохід», ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). Відповідно, у сторони, яка виграла, на суму відшкодування її судових витрат, зазначену в рішенні суду, виникає поточна фінансова дебіторська заборгованість, що підпорядковується вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», у т.ч. стосовно її відображення в балансі за чистою реалізаційною вартістю. У бухгалтерських записах це може бути відображено так: Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 719 «Інші доходи операційної діяльності».