Працівника звільнено 8 квітня 2019 року, в останній день роботи було проведено остаточні розрахунки. Під час звільнення йому нарахували та виплатили заробітну плату за 6 робочих днів квітня виходячи з місячної норми робочого часу — 21 робочий день.
Однак 10 квітня 2019 року бухгалтерія отримала наказ із юридичного відділу про перенесення робочого дня 30 квітня (вівторок) на 11 травня (суботу), у зв’язку із цим зменшилася норма часу у квітні (було — 21 р.дн, стало — 20 р.дн.) й у травні (було — 21 р.дн., стало — 22 р.дн.). Чи треба було перераховувати зарплату звільненому працівникові у зв’язку з тим, що змінилася місячна норма робочого часу, та здійснювати доплату?

ВІДПОВІДЬ: У цьому випадку немає жодних підстав для проведення перерахунку зарплати звільненому працівникові. Адже на момент звільнення (08.04.2019) діяв графік роботи, згідно з яким у квітні 2019 року місячна норма, яку потрібно було відпрацювати, становила 21 р.дн.

Зауважимо, що графіки роботи доводяться до відома працівників не пізніше ніж за 2 тижні до введення їх у дію (абз. 5 п. 1 Роз’яснення Держкомпраці СРСР, ВЦРПС від 08.04.1967 р. № 4/П-10).

Незважаючи на те що це ретродокумент, такою нормою варто керуватися, адже вона не суперечить чинному законодавству. Тож, якщо працівника перед звільненням не повідомили про зміну графіка роботи, то в нього графік не змінювався. А ось тим працівникам, у яких графік роботи змінювався у квітні 2019 року, доведеться працювати більше на один день у травні.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), а також для раціонального використання робочого часу КМУ не пізніше ніж за 3 місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні в порядку й на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлено 5-денний робочий тиждень із двома вихідними днями (ч. 4 ст. 67 КЗпП).