Реструктуризацію проводять із метою фінансового оздоровлення підприємства, підвищення ефективності виробництва, збільшення випуску конкурентоспроможної продукції тощо. І хоча створення забезпечення під реструктуризацію для вітчизняного бізнесу — річ екзотична, усе ж національні П(С)БО та МСБО надають таку можливість, висуваючи низку умов. Що це за умови, як таке забезпечення відобразити в бухгалтерському обліку та чи впливає його створення на податково-прибутковий облік підприємства — розповімо в нашій статті

Поняття реструктуризації та забезпечення

Реструктуризація — це програма, яку планує та контролює управлінський персонал і яка суттєво змінює (§ 10 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»):

  • обсяг діяльності, здійснюваної суб’єктом господарювання,

або

  • спосіб провадження цієї діяльності.

Прикладами реструктуризації є (§ 70 МСБО 37):

  • продаж або припинення певного напряму бізнесу;
  • закриття відділень бізнесу в країні (чи регіоні) або переміщення видів діяльності з однієї країни (чи регіону) до іншої;
  • зміни у структурі управлінського персоналу (скажімо, ліквідація якоїсь ланки управління);
  • значні реорганізації, які мають суттєвий вплив на характер і напрями діяльності суб’єкта господарювання.

Забезпечення — це зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу (п. 4 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Зобов’язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій та погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (п. 3 р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Аналогічне тлумачення цього поняття пропонує ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Водночас зобов’язання визнають у разі дотримання двох умов (п. 5 П(С)БО 11):

1) його оцінка може бути достовірно визначена;

2) існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Розлогіше про визначення забезпечень у системі П(С)БО та МСФЗ читайте в матеріалі «Забезпечення: поняття, види та основні правила бухобліку» (№ 99/2019).

Визнання забезпечення

За загальним правилом, забезпечення (у т.ч. на реструктуризацію) створюють, якщо виконуються такі умови (п. 14 П(С)БО 11):

1) унаслідок минулих подій у підприємства виникло зобов’язання;

2) його погашення імовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;

3) його оцінка може бути визначена розрахунково.

Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюють за наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання та сумою витрат, що будуть понесені, і після початку реалізації цього плану (п. 15 П(С)БО 11).