Наше підприємство — продавець товарів є платником єдиного податку групи 3 і платником ПДВ. Після постачання товарів покупцеві ми уклали договір факторингу з банком (фактором) про заміну дебітора. Загалом було проведено такі операції:
• відвантажено товари покупцеві на суму 600000,00 грн із ПДВ;
• виписано податкову накладну на суму 100000,00 грн;
• повідомлено покупця про укладання договору факторингу;
• отримано від фактора на п/р продавця першу частину оплати в розмірі 95% від суми договору (600000,00 × 95%) — 570000,00 грн (без ПДВ);
• перераховано продавцем фактору суму депонування — 10% для покриття відсотків за договором факторингу (570000,00 × 10%) — 57000,00 грн (без ПДВ);
• нараховано фактором плату за факторингове фінансування — 33000,00 грн (без ПДВ), які погашено фактором за рахунок суми депонування;
• отримано фактором кошти від покупця — 600000,00 грн, у т.ч. ПДВ — 100000,00 грн;
• отримано продавцем від фактора на п/р решту 5% від суми договору — 30000,00 (без ПДВ);
• повернено фактором на п/р продавця залишок невикористаних сум депонування (57000,00 – 33000,00) = 24000,00 грн (без ПДВ).
У зв’язку із цим виникає декілька запитань:
1) чи має право платник єдиного податку укладати договір факторингу?
2) які суми обкладають єдиним податком у продавця?
3) чи можна виключати ПДВ із сум, отриманих на п/р від фактора з метою обкладення єдиним податком?
4) якими бухгалтерськими проводками відобразити вказані вище операції?

ВІДПОВІДЬ: Правові відносини в межах договору факторингу регульовані главою 73 (ст.ст. 1077–1086) Цивільного кодексу України (далі ЦКУ). За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) — ст. 1077 ЦКУ.

Із визначення випливає, що факторинг — це комплексний договір, елементом якого є цесія, тобто відступлення права вимоги.

Звісно, між факторингом та цесією не можна ставити знак рівності. Це окрема форма договірних відносин: факторинг — фінансова послуга, яку може надавати лише банк або інша фінансова установа. Окрім того, факторингові, на відміну від звичайного договору про відступлення права вимоги, притаманні низка ознак:

1) предметом договору є право саме грошової вимоги до третьої особи;

2) фактор передає чи зобов’язується передати в розпорядження іншої сторони грошові кошти;

3) послуга фактором надається за плату.

Утім в обліку факторингові операції відображають аналогічно відступленню права вимоги. Це означає, що й уся облікова проблематика, яка притаманна договорам цесії, актуальна також для факторингу. Тому, беручи до уваги цю обставину, перейдімо до розгляду поставлених вище запитань.

Чи дозволено єдинникам укладати договори факторингу

У роз’ясненні з категорії 108.01.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua) податківці зазначають:

«…укладення договору переуступки прав вимоги боргу юридичними особами — платниками єдиного податку третьої групи є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже не дає права суб’єкту господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності».

Аналогічна думка ДФСУ викладена також в ІПК від 30.01.2018 р. № 316/ІПК/13-01-13-01-12, від 20.09.2017 р. № 2002/Ш/99-99-15-02-02-14/ІПК і від 15.08.2017 р. № 1602/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК.

Отже, податківці вважають, що за договором відступлення права вимоги розрахунки відбуваються в негрошовій формі (мовляв, продавець не отримує грошей від покупця за продані товари, а гроші надходять уже за іншим договором). Водночас, як відомо, у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, аніж зазначені в п. 291.6 ПКУ (саме в ньому згадується про виключно грошову форму розрахунків), платники єдиного податку зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування (пп. 4 пп. 298.2.3 ПКУ).