Турист здійснив передоплату за тур (путівку). Однак із вини туроператора тур не відбувся. Тому турист пред’явив вимогу про відшкодування збитків. Тож, розповімо, що чекає на туроператора? Як повернення коштів туристові відображати в бухобліку? Які будуть наслідки за податками?

Правова основа

Відмовитися від виконання туристичного договору може як турист, так і туроператор (турагент). Але це матиме свої наслідки. Зокрема, турист має право відмовитися від виконання туристичного договору лише до початку туристичної подорожі та за умови, якщо відшкодує туроператорові (турагентові) фактично здійснені ним документально підтверджені витрати, пов’язані з відмовою (ст. 20 Закону України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР, даліЗакон про туризм). Тобто в такому випадку туристові повернуть суму, за винятком фактичних витрат на реалізацію туру.

Своєю чергою, у ст. 20 Закону про туризм визначено умови, за яких турист може відмовитися від виконання договору без відшкодування збитків туроператорові (турагентові). Це стосується випадків, коли змінюються обставини, якими сторони керувалися під час укладення договору. Про це туроператор (турагент) зобов’язаний повідомити туриста не пізніш як через 1 день із дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, та не пізніш як за 3 дні до початку туристичної подорожі. Якщо туроператор (турагент) не дотримається таких строків, турист зможе:

  • відмовитися від туру без відшкодування збитків туроператорові (турагентові)

або

  • унести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.

А ось туроператор або турагент може відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних унаслідок розірвання договору. Це, звісно, не стосується випадків, коли у заподіяному винен турист.

Якщо під час виконання туристичного договору туроператор не має змоги надати значну частину туристичного продукту, щодо якого сторони досягли згоди в договорі, туроператор повинен із метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на туриста. За потреби туроператор має відшкодувати туристові різницю між запропонованими й наданими послугами.

У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови туриста від них туроператор зобов’язаний надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився турист. Також при цьому туристові відшкодовують вартість ненаданих туристичних послуг і виплачують компенсацію в розмірі, визначеному в договорі за домовленістю сторін.

Крім того, туроператор несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну туриста. Така відповідальність установлюється згідно із законом, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена більша відповідальність туроператора.

У ст. 20 Закону про туризм також визначені випадки, коли в разі невиконання/неналежного виконання туристичного договору туроператор НЕ несе відповідальності перед туристом. Ідеться про такі випадки:

  • невиконання або неналежне виконання умов туристичного договору сталося з вини туриста;
  • невиконання або неналежне виконання умов туристичного договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних із наданням послуг, зазначених у цьому договорі, та жодна зі сторін про їх настання не знала й не могла знати заздалегідь;
  • невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування сталося внаслідок настання форс-мажорних обставин або є результатом подій, які туроператор (турагент) й інші суб’єкти туристичної діяльності, що надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли передбачити.

Водночас, якщо мовити про турагента, то відповідальність за договором між туроператором і турагентом визначається відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором, укладеним між ними, а також Законом про туризм. Тобто турагент у цьому випадку виконує роль посередника, який діє від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок туроператора (ч. 1 ст. 295 Господарського кодексу України, даліГКУ). Тому якщо туристові не надано послугу, відповідати перед ним має саме туроператор. Турагент у такому разі відповідальності не нестиме (див. лист ВСУ від 01.02.2013 р. «Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009–2012 рр.)»).

Щоправда, туристичні послуги можуть не надаватися й через порушення турагентом своїх зобов’язань перед туроператором. Наприклад, турагент оплату за послуги від туриста отримав, але не перерахував її туроператорові. Як правило, для таких випадків в агентських договорах прописують умови, згідно з якими туроператор звільняється від відповідальності. Проте навряд чи про них знатиме турист. Він усе одно вимагатиме відшкодування збитків від туроператора. У такому разі туроператор зможе стягнути збитки з турагента на підставі ч. 1 ст. 303 ГКУ.

Бухгалтерський облік

Зазвичай туроператор добровільно відшкодовує фактично сплачену туристом суму за тур, що не відбувся. Іноді виплачує ще й компенсацію, якщо вона передбачена договором. Тож, далі розгляньмо відображення таких виплат у бухобліку.