Банківська гарантія для туроператора й турагента є необхідною умовою роботи компанії в туристичному бізнесі. Гарантія забезпечує відповідальність турфірми перед туристами: у разі неплатоспроможності турфірми банк має відшкодувати туристові понесені збитки. Наразі з’ясуємо, на чому ґрунтується вимога отримувати гарантію банку та як правильно відобразити в обліку її отримання

Нормативне підґрунтя

Гарантія банку, або іншої кредитної установи (далі — банк) — це письмове поручительство банка виконати грошове зобов’язання клієнта (у цьому випадку — турфірми), яке зазвичай надається під певне забезпечення (під власні кошти або під заставу, наприклад, депозиту, рухомого чи нерухомого майна).

Водночас у ст. 15 Закону України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР зазначено: банківська гарантія є фінансовим забезпеченням цивільної відповідальності туроператора й турагента перед туристом на випадок неплатоспроможності турфірми або порушення щодо неї процедури банкрутства.

До того ж у згаданій статті Закону прописано, що гарантія вноситься для покриття заподіяних туристові збитків, пов’язаних із відшкодуванням вартості не наданих, але передбачених договором туристичних послуг, а у випадку з туроператором — ще й пов’язаних із необхідністю повернення туриста до місця проживання (перебування).

Нині мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора — еквівалент 20000 євро — у разі надання послуг виїзного туризму та 10000 євро — у разі надання лише послуги з внутрішнього та в’їзного туризму. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менш як 2000 євро .

 До відома: законопроектом «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної політики у сфері туризму» від 20.04.2018 р. № 8317 передбачено скасувати вимоги про отримання фінансового забезпечення турагентами, але натомість істотно збільшити розмір такого забезпечення для туроператорів — до 10% від загальної вартості послуг туристичного обслуговування з виїзного туризму, наданих за рік, що передує року отримання фінансового забезпечення. Для новоствореного туроператора — 50000 євро. Щоправда, поки що документ «блукає» коридорами Верховної Ради, і наразі невідомо, коли він буде проголосований.

До речі, без оформлення банківської гарантії не видадуть ліцензію на туроператорську діяльність, про що йдеться в п. 6 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою КМУ від 11.11.2015 р. № 991 (даліПостанова № 991). А в разі проведення виплат за гарантією банку туроператор зобов’язаний привести розмір такої гарантії до встановленого законом мінімального розміру протягом робочого дня, що настає за днем проведення виплати (п. 211 Постанови № 991).

Своєю чергою, туроператори під час укладення агентських договорів із турагентами мають отримувати від турагента копію документа, що підтверджуватиме фінансове забезпечення цивільної відповідальності турагента перед туристами (п. 21 тієї ж Постанови № 991).