Для турагентів — платників ПДВ у ст. 207 ПКУ прописані спеціальні правила обкладання ПДВ. Утім для деяких операцій турагенти застосовують загальні ПДВшні норми.
У цій статті ми розповімо: як турагентові визначити базу оподаткування ПДВ у тій чи іншій ситуації, вчасно нарахувати податкові зобов’язання та скласти податкову накладну на свої послуги, а також які суми вхідного ПДВ включити до податкового кредиту

Коли турагент має поповнити лави платників ПДВ, ми розповіли у статті «ПДВшна реєстрація турагента: як розрахувати реєстраційний обсяг» поточного номера. Далі розгляньмо, як турагентам, що отримали статус платника ПДВ, обчислювати базу для нарахування цього податку.

База оподаткування

Винагорода від туроператора (іншого постачальника турпослуг)

Як правило, турагенти працюють з туроператорами за посередницькими агентськими договорами (ст. 20 Закону України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР, даліЗакон про туризм). Тобто здійснюють підприємницьку діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання під час провадження ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого цей агент представляє (ст. 295 Господарського кодексу України, даліГКУ).

Для постачань таких посередницьких послуг турагентів діють правила зі ст. 207 Податкового кодексу України (даліПКУ). А саме: за п. 207.5 ПКУ базою оподаткування для операцій, що здійснюються туристичним агентом, є винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у т.ч. за рахунок коштів, отриманих останнім від туриста. При цьому не мають жодного значення ані форма туризму (внутрішній чи виїзний), ані категорія покупців (резиденти чи нерезиденти).

Турагенти часто практикують надання туристам знижок за рахунок своєї агентської винагороди. У такому разі базою оподаткування ПДВ слугуватиме винагорода, зменшена на суму знижки. Ось погляньте.

За агентським договором комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах суб’єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором (ч. 1 ст. 301 ГКУ). Як ми вже зазначали, турагенти в межах агентського договору діють від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок туроператора (іншого постачальника турпослуг). Відповідно до ч. 2 ст. 298 ГКУ угода, укладена від імені суб’єкта, якого представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб’єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб’єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення. Тобто надання турагентом знижок має бути узгоджене з туроператором. Зазвичай таке право турагента фіксують у договорі. Отже, надання турагентом знижки за свій рахунок автоматично зменшує визначену договором суму його винагороди.

Вартість туру (турпослуги)