Бухгалтерський та податковий облік у туристичного оператора (далі — туроператор) ми вже розглядали в матеріалі «Податковий та бухгалтерський облік у туроператора». А тепер детальніше розповімо про ПДВ-облік туроператорської діяльності.
Але спочатку нагадаємо, хто такі туроператори.
Туроператори — це юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є:
• організація та забезпечення створення туристичного продукту;
• реалізація та надання туристичних послуг;
• посередницька діяльність із надання характерних і супутніх послуг та які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

(ст. 5 Закону України «Про туризм»
від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР,
далі — Закон про туризм)

Податкові зобов’язання

База оподаткування. Для постачання туристичних послуг у ст. 207 ПКУ передбачені спецправила визначення бази оподаткування ПДВ, відповідно до яких базою оподаткування є винагорода туроператора, що визначається як різниця між вартістю турпродукту й витратами на його придбання (створення) (див. таблицю).

Таблиця

База оподаткування ПДВ

Вид операцій

База оподаткування ПДВ

Постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на території України

Винагорода, що визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) і вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором унаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (п. 207.2 ПКУ)

Постачання на території України туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території України

Винагорода, що визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) і вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором унаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (п. 207.3 ПКУ)

Посередницька діяльність на території України з укладання договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб’єктами туристичної діяльності

Винагорода, яка нараховується (виплачується) туроператору іноземним суб’єктом туристичної діяльності, у т.ч. шляхом надання права самостійно утримувати належну такому туроператорові суму винагороди з коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг (п. 207.4 ПКУ)

Зауважимо: згідно зі ст. 1 Закону про туризм, туристичний продукт — це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, але в ПДВ-обліку він розглядається як єдина послуга (п. 207.1 ПКУ). Тому, аби визначити винагороду (об’єкт оподаткування), треба знайти різницю між загальною вартістю туру й усіх витрат, понесених на його придбання (створення).

Отже, діяльність туроператорів обкладається ПДВ за так званим маржинальним принципом — об’єктом оподаткування є лише винагорода. Відповідно, і в декларації з ПДВ (рядок 1.1) туроператор показує тільки суму своєї винагороди, а ось вартість турпродуктів у ПДВ-декларації не відображають. Щоправда, це й досі не врегульовано — ані ПКУ, ані Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

На замітку

Винагорода туроператора обкладається ПДВ за ставкою 20% (п. 207.7 ПКУ).