Подорожувати завше приємно. А дарувати задоволення іншим й організовувати відпочинок — удвічі приємніше, особливо коли це основний вид діяльності. Поговоримо про облік у туроператора

Безумовно, досвідчені туроператори в курсі, хто вони такі. Та все ж нагадаємо визначення із Закону «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР (далі Закон про туризм) для тих, хто лише розпочинає працювати туроператором.

Туристичні оператори (далі — туроператори) — юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

(ст. 5 Закону про туризм)

Тож, виключною діяльністю туроператора є:

  • формування туристичного продукту. Своєю чергою, турпродукт — це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менш ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) (ст. 1 Закону про туризм);
  • надання турпослуг;
  • посередницька діяльність із надання характерних  та супутніх послуг .

 Характерні туристичні послуги та товари — послуги й товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

 Супутні туристичні послуги та товари — послуги й товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

І саме про облік такої діяльності йтиметься далі.

Бухоблік

Витрати туроператора. Їх обліковують за загальними правилами П(С)БО 16 «Витрати». Тобто ті витрати, які пов’язані зі створенням турпродукту (турпослуг), формують його собівартість і потрапляють до витрат періоду одночасно з відображенням доходу від реалізації турпродукту (турпослуг) (п. 7 П(С)БО 16). Тим часом варто згадати, що продаж турпродукту — це не що інше, як надання послуг. Тому прямі витрати на його формування «осідають» на рахунку 23.

Витрати, які не можна віднести безпосередньо до конкретного турпродукту, але вони пов’язані з декількома турпродуктами, обліковують як загальновиробничі на рахунку 91. Наприкінці місяця їх розподіляють виходячи з обраної бази розподілу за нормальної потужності. Постійні розподілені загальновиробничі витрати та змінні загальновиробничі витрати відносять до собівартості — Дт 23 Кт 91. Нерозподілені витрати потрапляють до собівартості реалізації — Дт 90 Кт 91 (п. 16 П(С)БО 16).