У своїй діяльності підприємству доводиться взаємодіяти не лише з клієнтами й контрагентами. Нерідко в орбіту суб’єкта господарювання потрапляють і специфічні категорії, зокрема — практиканти з кола студентів вишів. Від підприємства їм потрібен досвід — річ складна та безцінна водночас. Особливо у сучасному світі, де успіху досягає той, хто, крім теоретичної бази, устиг оволодіти методами, уміннями й навичками для конкретної роботи.
Про проходження виробничої практики на підприємстві розповімо у сьогоднішній консультації

Документальне оформлення практики: уважність до деталей

Безумовно, як і кожна серйозна справа, виробнича практика на підприємстві потребує належної фіксації на папері. Спершу йде вибір баз для неї. Це, як правило, прерогатива самих вишів. Вони укладають із підприємствами договори про проходження практики (ч. 1 ст. 51 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, даліЗакон про вищу освіту). Утім студенти вправі й самостійно дібрати собі місце проходження практики та запропонувати його вишу для використання (п. 2.3 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міносвіти України від 08.04.1993 р. № 93, даліПоложення № 93). Але для цього їм потрібен дозвіл відповідної кафедри чи циклової (предметної) комісії.

З юрособами, що слугуватимуть базою практики, навчальні заклади завчасно укладають договори на проведення виробничої практики. Форма таких правочинів наведена в додатку 1 до Положення № 93.

Завважимо: тривалість дії цих договорів установлюють за згодою сторін. Зазвичай ідеться або про період конкретного виду практики, або про строк до 5 років (п. 2.5 Положення № 93).

З боку вишу виробничою практикою опікується її керівник від навчального закладу (п. 3.3 Положення № 93). Він має провести зі студентами, зокрема, обов’язкові інструктажі з охорони праці й техніки безпеки, забезпечити практикантів необхідними документами, а також взаємодіяти з керівником практики від бази практики.

На підприємстві (в установі, організації чи у ФОПа), де студенти проходитимуть практику, теж має бути керівник практики. Це найманий працівник такої юрособи (ФОПа), якого керівником практики призначає роботодавець своїм внутрішнім наказом (розпорядженням). Коло обов’язків такого працівника у частині керівництва практикою прописують у договорах на проведення практики.

Витрати на практику студентів ВНЗ несуть такі заклади, їхній розмір визначають кошторисом-калькуляцією, який розробляє виш і погоджує з базою практики, з розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень (п. 5.2 Положення № 93).

Своєю чергою, керівники юросіб — баз практики зобов’язані забезпечити належні умови для проходження студентами практики на виробництві, дотримання при цьому правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії (ч. 2 ст. 51 Закону про вищу освіту).

Водночас поширеним є таке питання: чи фіксувати практику в трудовій книжці? Одразу наголосимо: проходження виробничої практики студентами вишів саме по собі не супроводжується записом до трудової книжки. Винятком є випадки, коли практиканта приймають на роботу на період виробничої практики, укладаючи з ним строковий трудовий договір. Про це поговоримо далі.

Виплати керівникові від бази практики: із чиєї кишені