ТОВ — платник ПДВ продає основний засіб (прилад). Він має залишкову вартість. Вартість його продажу перевищує залишкову.
Згідно з договором право власності на цей основний засіб перейде до покупця з спливом 12 місяців. Водночас у договорі не передбачено обмежень щодо розпорядження основним засобом — покупець почне експлуатувати основний засіб одразу після його надходження на підприємство.
Передоплати на момент відвантаження основного засобу не буде. Платежі надходитимуть частинами протягом року.
Як таку операцію провести в обліку? Коли визнавати дохід у бухобліку й нараховувати ПДВ-зобов’язання?

ВІДПОВІДЬ: У цьому випадку дохід від продажу основного засобу в бухобліку слід відображати на дату його вручення покупцеві. На цю саму дату списуємо вартість основного засобу з рахунка 286 (Дт 943 Кт 286). Податкові зобов’язання з ПДВ визнаємо на дату відвантаження основного засобу.

Правова основа

Відповідно до ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України (даліЦКУ), до договору постачання застосовуються загальні положення щодо купівлі-продажу, якщо інше не встановлено договором або не випливає із характеру відносин між сторонами. Водночас ст. 697 ЦКУ, яка регулює збереження права власності за продавцем, установлено: якщо договором визначено, що право власності на товар зберігається за продавцем до оплати або настання інших обставин, то до моменту переходу права власності покупець не вправі розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з призначення та властивостей товару. Сенс відстрочення полягає в тому, що продавець має право вимагати повернення товару, якщо покупець прострочив оплату товару чи в разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця.

Часто договори з відтермінуванням переходу права власності передбачають можливість покупця використовувати придбані об’єкти у власній діяльності, але обмежують його можливість відчужувати придбане. Тобто обладнання (основний засіб) на підприємстві, найімовірніше, не стоятиме «замороженим», а на повну міць використовуватиметься в процесі виробництва продукції, продажу товарів, надання послуг або виконання робіт.

До того ж з огляду на загальні положення договору постачання або купівлі-продажу під час передання товару продавцем у покупця виникає обов’язок прийняти його, а також здійснити оплату (ст. 655 ЦКУ, за умовами нашої ситуації — з розстроченням на рік). Товар вважають переданим у розпорядження покупця, якщо у строк, передбачений договором, він готовий до передання в належному місці, і покупець поінформований про це (ст. 664 ЦКУ).

Бухгалтерський облік