(Коментар до постанови Правління НБУ від 01.04.2019 р. № 56, далі — Постанова № 56)

З 07.02.2019, з уведенням у дію Закону України «Про валюту та валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII (даліЗакон про валюту), в Україні стартувала валютна реформа. Також свій внесок у лібералізацію українського фінансового ринку зробив Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» від 15.05.2018 р. № 2418-VIII (далі Закон про залучення інвестицій).

Після прийняття цих змін НБУ довелося влаштувати «генеральне прибирання» у своїх нормативно-правових документах, аби привести їх у відповідність до чинного законодавства. Тож, доволі очікувана поява оновленої Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, викладеної в редакції Постанови № 56 (даліІнструкція № 492).

Інструкція № 492 набрала чинності 04.04.2019.

Нацбанк розширив дію оновленої Інструкції № 492, тож тепер вона регулює:

1) порядок відкриття та закриття банками поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків;

2) порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків. Раніше ці питання були в компетенції Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118, що втратило чинність 07.02.2019;

3) особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України.

Розгляньмо найцікавіші новації Інструкції № 492.

Рахунки юросіб-нерезидентів в українських банках