Пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених ПКУ випадках та не сплачена в установлені законодавством строки. Тож, наразі поговоримо про те, коли платники податків повинні нараховувати пеню? Як розрахувати суму пені у випадку виявлення платником заниження податкових зобов’язань і під час погашення податкового боргу? Як сплатити пеню та що загрожує платникам за її ненарахування або несплату?

Коли нарахування пені — клопіт платника податків

Відповідь на це запитання містить профільна ст. 129 Податкового кодексу України (даліПКУ). Як випливає з її пп. 129.1.3, платники податків/податкові агенти нараховують пеню в разі прострочення сплати суми податкового зобов’язання, визначеного ними, у т.ч. у випадку виправлення самостійно виявлених помилок у податковій звітності відповідно до ст. 50 ПКУ.

Своєю чергою, у п. 54.1 ПКУ зазначено, що, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання і/або пені, яку зазначає в податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установлені ПКУ строки. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.

Виходить, у платників податків обов’язок нараховувати пеню виникає лише тоді, коли її суму є де показати у відповідній податковій декларації (уточнюючому розрахунку). Це твердження звучить в унісон із роз’ясненнями податківців з ІПК ДФСУ від 19.11.2018 р. № 4883/6/99-99-07-02-01-15/ІПК, у якій вони зазначають: оскільки уточнюючий розрахунок із ПДВ не містить рядка чи поля для відображення суми пені, то її нараховують податківці.

Власне, навіть якщо в платника був обов’язок нарахувати пеню, але він цього не зробив, то пеню нарахують податківці. Так, у роз’ясненні з категорії 138.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua), що діяло до 01.01.2019 податківці наголосили:

«Якщо суб’єкт господарювання, який до початку перевірки контролюючого органу самостійно виявив факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів та надав уточнюючу декларацію (розрахунок) після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного Податковим кодексом України, проте не нарахував та не сплатив суму пені, контролюючим органом самостійно нараховується пеня».

Розрахунок пені щодо грошових зобов’язань, визначених платником податків

Пеню нараховують на суму грошового зобов’язання, визначеного платником податків/податковим агентом (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), за кожен календарний день прострочення в його сплаті, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня — у разі самостійного коригування за пп. 39.5.4 ПКУ платником податку на прибуток, який здійснює контрольовані операції), що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, з розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, діючої на кожен такий день (пп. 129.1.3 та п. 129.4 ПКУ).