Відтоді, як було встановлено прямий зв’язок між податковим та бухгалтерським обліком курсових різниць, проблем стало менше. Утім деякі питання залишилися відкритими. Не завжди бухгалтерські та податкові підходи до визнання курсових різниць збігаються.