(коментар до листа ДКСУ від 15.01.2019 р. № 16-08/1711)

Суть питання:

Як відображати в бухгалтерському обліку та звітності операції, що здійснюються за рахунок коштів субвенцій із місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів?

Позиція Казначейства

Для обліку надходжень розпорядників бюджетних коштів, пов’язаних із перерахуванням сум трансфертів, і коштів, отриманих для виконання цільових заходів, передбачено субрахунок 7512 «Трансферти».

Розпорядники коштів держбюджету операції з придбання активів за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (далі — регіональні програми соціально-економічного розвитку) мають відображати в бухобліку так само, як операції з безоплатного отримання основних засобів (окрім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності).

Під час відображення в бухобліку операцій із придбання активів за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів не застосовують субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів».

Коментар редакції

Ось така стисла відповідь, яка, мабуть, зрозуміла лише авторам листа. Адже вона породжує чимало запитань, відповіді на які коментований лист не містить.

По-перше, як зрозуміти фразу: придбані активи за рахунок субвенції на регіональні програми соціально-економічного розвитку в бухобліку відображають у такому самому порядку, як і безоплатно отримані основні засоби від юросіб і фізосіб. Порядок відображення такої операції визначено п. 1.11 і п. 5.6 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі Типова кореспонденція). Але для відображення цього безоплатного отримання активів до органів Казначейства потрібно подати Довідку про надходження в натуральній формі. У разі проведення розрахунків грошовими коштами питання про Довідку не постає.

По-друге, Казначейство наголошує, що в разі придбання основних засобів за рахунок субвенції на регіональні програми соціально-економічного розвитку не потрібно застосовувати субрахунок 5411. Зверніть увагу: донедавна на конференціях звучала  й інша точка зору.