Фізособа-підприємець — платник єдиного податку 1–3 груп може добровільно відмовитися від спрощеної системи оподаткування. Водночас ПКУ визначено випадки, коли ФОП-єдинник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів. Які саме це випадки? Яка процедура переходу на загальну систему оподаткування та що очікує на ФОПа?

Обов’язкова відмова від спрощеної системи оподаткування

Згідно з пп. 298.2.3 ПКУ, єдинники зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках і в строки:

  • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку 1 і 2 груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
  • у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, установленого пп. 3 п. 291.4 ПКУ, платниками єдиного податку 1 і 2 груп, які використали право на застосування інших ставок, визначених для 3 групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
  • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку 3 групи — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
  • у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ПКУ, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
  • у разі провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності чи відбулася зміна організаційно-правової форми;
  • у разі перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах із платником єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
  • у разі провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
  • за наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — в останній день другого із двох послідовних кварталів;
  • у разі здійснення платниками 1 або 2 групи діяльності, не передбаченої в пп. 1 або пп. 2 п. 291.4 ПКУ відповідно, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому провадилася така діяльність.

На замітку

До суми перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, потрібно нарахувати єдиний податок за ставкою 15% (п. 293.8 ПКУ) і сплатити його протягом 10 к.дн. зі спливом граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) період (п. 295.7 ПКУ).

Для того аби відмовитися від спрощеної системи оподаткування, суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 к.дн. до початку нового календарного кварталу (року) має подади до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 ПКУ). Ідеться про форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджену наказом Мінфіну України від 20.12.2011 р. № 1675, у якій передбачено реквізити й для відмови від спрощеної системи оподаткування, зокрема, поля для фіксування причин відмови.