Фізособа-підприємець — платник єдиного податку груп 1–3 може добровільно відмовитися від спрощеної системи оподаткування. Водночас ПКУ визначено випадки, коли ФОП-єдинник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів. Які саме це випадки? Яка процедура переходу на загальну систему оподаткування та що очікує на ФОП?

Обов’язкова відмова від спрощеної системи оподаткування

Згідно з пп. 298.2.3 ПКУ єдинники зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках й у строки:

 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку груп 1 і 2 (167 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 1002000 грн), та 834 розміри мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 5004000 грн) відповідно) та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
 • у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, установленого пп. 3 п. 291.4 ПКУ (1167 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 7002000 грн)), платниками єдиного податку груп 1 і 2, які використали право на застосування інших ставок, визначених для групи 3, — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку групи 3 (1167 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 7002000 грн)) — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
 • у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ПКУ, — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
 • у разі провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювали такі види діяльності чи відбулася зміна організаційно-правової форми;
 • у разі перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах із платником єдиного податку, — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
 • у разі провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювали такі види діяльності;
 • за наявності податкового боргу в розмірі, що перевищує суму, визначену абз. 3 п. 59.1 ПКУ (180 НМДГ, тобто 3060 грн), на кожне 1-ше число місяця протягом 2 послідовних кварталів — в останній день 2-го із двох послідовних кварталів;
 • у разі здійснення платниками групи 1 або 2 діяльності, не передбаченої в пп. 1 або пп. 2 п. 291.4 ПКУ відповідно, — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому провадили таку діяльність.

На замітку

До суми перевищення обсягу доходу, визначеного в п. 291.4 ПКУ, потрібно нарахувати єдиний податок за ставкою 15% (п. 293.8 ПКУ) і сплатити його протягом 10 к.дн. зі спливом граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) період (п. 295.7 ПКУ).

Для того аби відмовитися від спрощеної системи оподаткування, суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 к.дн. до початку нового календарного кварталу (року) має подати до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 ПКУ). Ідеться про форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджену Наказом № 308, у п. 5.5 якої передбачено зазначення дати (періоду) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, а також причини відмови від спрощеної системи оподаткування.

Наприклад: якщо ФОП перевищив обмеження, установлені п. 291.4 ПКУ, у І кварталі 2021 року, то з 01.04.2021 він має відмовитися від спрощеної системи оподаткування, а заяву слід було подати до 19.03.2021 включно (21.03.2021 припадає на неділю, а перенесення строків у такій ситуації не передбачено).

У разі якщо ФОП перевищив обмеження, установлені п. 291.4 ПКУ для своєї групи, і переходить до іншої групи єдинників, то заяву він має подати не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу (пп. 1 і пп. 2 п. 293.8 ПКУ). Тобто якщо граничні обсяги доходу були перевищені в І кварталі 2021 року, заява має бути подана не пізніше 20.04.2021.

Добровільна відмова від спрощеної системи оподаткування

Єдинники можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів. У такому разі перехід на загальну систему оподаткування здійснюється з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву (пп. 298.2.2 ПКУ).

Як і у випадку з обов’язковою відмовою від спрощеної системи оподаткування, для відмови на добровільних засадах потрібно не пізніше ніж за 10 к.дн. до початку нового календарного кварталу (року) подати до контролюючого органу відповідну заяву (форма заяви така сама), позначивши в якості причини відмови «самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів».

Отже, перейти на загальну систему оподаткування ФОП-єдинник може тільки з початку нового календарного кварталу.

Подання декларації платника єдиного податку

Підприємець, який прийняв рішення про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, має подати до контролюючого органу Податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (форма останньої затверджена наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578).

Слід урахувати, що екс-єдинники груп 1 і 2 мають зробити це у строки, установлені для квартального (звітного) періоду (пп. 296.5.1 ПКУ), — протягом 40 к.дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Наприклад: у разі звітування за І квартал 2021 року — до 11.05.2021 (з урахуванням п. 49.20 ПКУ). Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Реєстрація платником ПДВ

Підприємцю, який перебував на спрощеній системі та при цьому не був платником ПДВ, одразу після переходу на загальну систему оподаткування слід перевірити, відповідає він вартісному критерію для обов’язкової ПДВ-реєстрації чи ні.

Якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 місяців у екс-єдинника перевищує 1 млн грн (див. п. 181.1 ПКУ), він подає заяву для реєстрації платником ПДВ не пізніше 10 числа першого календарного місяця, у якому здійснено перехід на загальну систему оподаткування (п. 183.4 ПКУ). Тобто якщо з 01.04.2021 ФОП уже не буде платником єдиного податку, то заяву на реєстрацію платником ПДВ він має подати не пізніше 09.04.2021 (10.04.2021 припадає на суботу, а перенесення строків у такій ситуації не передбачено).

За умови, якщо в податківців відсутні підстави, аби відмовити в реєстрації платником ПДВ, то протягом 3 робочих днів після отримання реєстраційної заяви вони повинні внести до Реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію особи платником ПДВ (п. 3.11 Положення № 1130).

Водночас згідно з п. 183.9 ПКУ:

 • якщо 1-ше число календарного місяця, з якого здійснюють перехід на загальну систему (01.04.2021), на день подання реєстраційної заяви не настало, особа стає платником ПДВ із 1-го числа календарного місяця, у якому відбувся перехід;
 • якщо 1-ше число календарного місяця, у якому відбувся перехід на загальну систему (01.04.2021), на день подання реєстраційної заяви настало, особа стає платником ПДВ із дня внесення запису до Реєстру платників ПДВ.

Крім того, якщо реєстраційний ліміт не перевищено, екс-єдинник може зареєструватися платником ПДВ навіть добровільно. У цьому випадку реєстраційну заяву подають до контролюючого органу не пізніше ніж за 10 к.дн. до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ (п. 183.3 ПКУ).

Наприклад: на загальну систему оподаткування ФОП перейде 01.04.2021, а платником ПДВ воліє стати з 01.05.2021. Отже, подати реєстраційну заяву йому необхідно до 21.04.2021.

Відповідно, за відсутності підстав для відмови в реєстрації особи як платника ПДВ ФОПа зареєструють платником ПДВ (п. 183.9 ПКУ):

 • з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного в реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на складання податкових накладних;
 • з 1-го числа місяця, наступного за днем спливу 10 к.дн. після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено.

Докладніше про порядок реєстрації платником ПДВ читайте у статті «Реєстрація платником ПДВ: для кого та коли вона обов’язкова».

РРО

Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування під час здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) у разі продажу товарів (надання послуг), а також операцій із приймання готівки для подальшого її переказу повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі — РРО) та/або програмні РРО за винятком суб’єктів господарювання, яким дозволено проводити розрахункові операції з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій відповідно до чинного законодавства (див. роз’яснення з категорії 109.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

Тож якщо раніше єдинник працював без РРО, разом із переходом на загальну систему доведеться потурбуватися про реєстрацію останнього.

Перехідні моменти

У разі переходу ФОПа на загальну систему оподаткування потрібно брати до уваги:

 • кошти, отримані за товари/послуги на спрощеній системі, обкладаються єдиним податком (п. 292.1 ПКУ), а під час відвантаження таких товарів на загальній системі оподаткування податкових наслідків не буде;
 • якщо ФОП відвантажив товар/надав послуги на спрощеній системі, а кошти отримав на загальній, то виручка за цими товарами/послугами оподатковується на загальній системі. Сума такого доходу зменшується на суму документально підтверджених витрат (п. 177.2 ПКУ);
 • оскільки для визначення чистого оподатковуваного прибутку витрати ФОП на загальній системі оподаткування формуються під час отримання доходу, то така фізособа має право врахувати суму витрат, що безпосередньо пов’язана з отриманням доходу, незалежно від того, на якій системі оподаткування вони фактично були понесені (див. роз’яснення фахівців ДПСУ із категорії 104.05 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ — Податковий кодекс України.

Наказ № 308 — наказ Мінфіну України «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку» від 16.07.2019 р. № 308.

Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130.