ТОВ (платник податку на прибуток на квартальному звітному періоді) за попередніми оцінками бухгалтерії отримає за I квартал 2019 року значний прибуток. Чи може ТОВ виплатити дивіденди за підсумками такого періоду двом учасникам-юрособам?
Якщо так, то як правильно обчислити авансовий внесок із податку на прибуток під час виплати дивідендів за цей період?

ВІДПОВІДЬ: Ми вважаємо, що за наявності чистого прибутку за I квартал 2019 року, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку, ТОВ зможе виплатити дивіденди своїм учасникам за наслідками такого періоду. Проте це можливо за умови, якщо не спрацюють спеціальні обмеження на виплату дивідендів, передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі — Закон про ТОВ).

Чи можна виплатити дивіденди за підсумками кварталу

Не секрет, що розподіл чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів належать до компетенції загальних зборів учасників (ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ). Водночас згідно із чинними правилами:

  • дивіденди можуть виплачуватися ТОВ за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом;
  • виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток;
  • ТОВ виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники товариства (ч.ч. 1–3 ст. 26 Закону про ТОВ).

Обмеження на виплату дивідендів передбачено ст. 27 Закону про ТОВ. Так, товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) воно не здійснило розрахунків зі своїми учасниками у зв’язку з припиненням їх участі в товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до Закону про ТОВ;

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів або здійснення виплати.

Статутом товариства можуть додатково передбачатись інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи, зважаючи на які, дивіденди не можуть виплачуватися.

Окрім того, товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свого вкладу.