Чи діють строки позовної давності щодо виплати дивідендів? Якщо так, то як їх розрахувати? Коли в бухобліку можна списати кредиторську заборгованість за не виплаченими власникам сумами дивідендів?

ВІДПОВІДЬ: Так, до заборгованості за не виплаченими у строк дивідендами застосовують загальний строк позовної давності, який становить три роки (ст. 257 ЦКУ). Для окремих видів вимог нормативно-правові акти можуть установлювати спеціальну позовну давність, яка може бути скороченою чи тривалішою порівняно із загальною позовною давністю (ст. 258 ЦКУ). Однак щодо виплати дивідендів ані ЦКУ, ані інші нормативно-правові акти спеціального строку давності не встановлюють.

Перебіг строку позовної давності

Відлік строку позовної давності розпочинається від дня, коли особа довідалась або могла довідатися про порушення свого права чи про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦКУ). Причому за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебігу позовної давності розпочинається зі спливом цього строку (ч. 5 ст. 261 ЦКУ).

Зобов’язання з виплати дивідендів мають визначений строк виконання. Адже конкретні строки їх виплати повинні фігурувати у відповідному рішенні (протоколі) загальних зборів чи установчих документах. До того ж для деяких видів підприємств такі строки законодавчо встановлені, зокрема:

  • акціонерні товариства виплату дивідендів за простими акціями здійснюють із чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів у строк, що не перевищує 6 місяців із дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. А виплату дивідендів за привілейованими акціями — у строк, що не перевищує 6 місяців по закінченню звітного року (ч. 1 та ч. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI);
  • товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю виплачують дивіденди у строк, що не перевищує 6 місяців із дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлено статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників (ч. 4 ст. 26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII);
  • господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Держбюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним (ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V).